Sai Baba Danmark online  udsender jævnligt  Sai Baba nyhedsbreve pr. mail + Dagens Ord + aktuelle Sai Baba taler.  Hvis du ønsker at blive tilmeldt  dette mailservice, bedes du venligst  sende email til: saibabadk-subscribe@yahoogroups.co.uk
For at kontakte moderatoren af Sai Baba online, send en mail til saibabadk-owner@yahoogrupper.dk

 Links:  |Sai Baba DK website|     |Sai news|

-Fra Bhagavan´s Buddha Purnima foredrag i Sai Ramesh Krishna Hall, Brindavan (Whitefield), Bangalore, den 23. maj 2005.

 

 

LAD ÅNDEN AF ENHED UDVIKLES

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

 

Mange værdige personer fra Sri Lanka har talt til jer om Buddhas fremragende lære. Først af alt må I forstå, at Gud er allestedsnærværende. Der er intet sted, hvor I ikke finder Gud. Essensen af alle Skrifters lære er, at Gud er til stede overalt. På grund af uvidenhed udtaler nogle mennesker, at Gud er begrænset til et bestemt sted.

 

Guddommelighed bor i alle Skabninger

Sandt at sige, er Guddommelighed til stede i hver og en og gennemstrømmer alt. Dette er alle doktriner og filosofiers grundlæggende sandhed. Se Gud overalt. Hvis I ser Gud overalt, vil intet dårligt ske jer. Denne Ekatma Bhava (Enhedens Princip) bør kunne forstås af Bharatiyas (Inderne).

 

Se intet ondt; se det, der er godt

Tal ikke ondt; tal om det, der er godt

Hør intet ondt; hør det, der er godt

Gør intet ondt; gør det, der er godt

Vær altid med Gud.

 

Nogle mennesker kalder Ham Rama, andre tilbeder Ham som Krishna og andre igen tilbeder Ham som Buddha. Navne og forme kan variere, men Gud er En. Gud er ikke begrænset til et bestemt navn, form, sted eller religion. Der er kun en Gud, der gennemstrømmer hvert enkelt atom i Skabelsen. Der er ingen ord, der kan beskrive Guddommelighedens glans og storhed. Folk kan beskrive Guddommelighed på mange måder, men ingen beskrivelse kan nogensinde udtrykke Guddommelighed i fuldt mål. Faktisk er det at beskrive Guddommelighed et tegn på illusion. Hvor er Gud? I er alle legemliggørelser af Gud. Som deres livsånde gennemstrømmer Gud alle skabninger. Et sådant transcendentalt Guddommeligt princip kan ikke beskrives. Man kan gøre sit bedste for at beskrive Det på alle måder, og dog vil alle beskrivelser ikke kunne rumme det, Det virkelig er. Vand er grænseløst; en container kan ikke indeholde mere vand, end den har kapacitet til. Som størrelsen af containeren, således er mængden af vand, der er opsamlet. På samme måde er Gud grænseløs, men alle beskriver Ham, baseret på deres begrænsede forståelse. Guddommelighed er meget mere, end det menneskelige sind kan fatte.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

 

Det er umuligt for alle at beskrive Guddommelighed i fuldt mål. Gud er en, men mennesker beskriver Ham på forskellige måder i forhold til deres følelser. Guddommelighed er en. Det er et tegn på uvidenhed at dele Gud i religionens navn og begrænse Ham til et bestemt navn og form. Gud er ubegrænset og grænseløs. Han er Sarvantaryami (alvidende indre virkelighed). Han er Sarva Bhutantaratma (iboende alle skabninger). Hvordan kan nogen beskrive en sådan Guddommelighed? Gud er til stede i alle i form af Atma (Selvet). Lad en sådan selvtillid og enhedens ånd udvikle sig. Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti (Sandheden er en, men den kloge omtaler den med forskellige navne). (Idet Han pegede på sit glas, sagde Swami): Dette er vand. Telugu folket kalder det Neeru, Tamiler kalder det Thanni og så videre. Forskellige folk kalder det forskellige navne, men vand er det samme. På samme måde bliver den samme Gud tilbedt med forskellige navne. Den Iboende er den samme i alle skabninger. Mennesker tilbeder Gud med forskellige navne og former, men Gud er en. Atma´s princip, der bor inden i alle er den sande Guddommelige kraft. Kun de, der har selvtillid er sande Bhaktas (hengivne). I kan ikke kalde jer selv for hengivne, hvis I mangler selvtillid. Uden selvtillid kan I ikke opnå noget i livet. Derfor må I først og fremmest udvikle fast og urystelig selvtillid. Fra selvtillid vokser selvtilfredshed. Selvtilfredshed viser jer vejen til selvopofrelse, der til sidst leder til selvrealisation. Selvtillid er basis for selvrealisation.

 

Der er intet, der hedder min Gud og din Gud

 

I dag praktiserer mange mennesker meditation uden at vide, hvad det er. I processen spilder de en masse tid. Hvad er meditation? Det er at sidde med krydsede ben og lukkede øjne? Nej. Overhovedet ikke. Folk giver sig af med meditation med et vildledt sind. Konsekvensen heraf er, at de er ude af stand til at opnå det ønskede resultat. Hvad menes der med meditation? At tænke på Gud til alle tider og under alle omstændigheder er sand meditation. I bør installere Gud i jeres hjerte og udføre jeres pligter med den følelse, at Gud er alle tings grundlag. Kun da kan I kaldes en sand hengiven. Hvor end I går, hvad end I gør, erkend den sandhed, at der kun er en Gud, og Han er altgennemtrængende. Giv aldrig plads til forskellige udtalelser om min Gud og din Gud. Hvor er din Gud? Hvor er min Gud? Alt er et; vær ens overfor alle. Der er kun en Gud og Han er til stede i enhver. Det er en stor fejltagelse at tro, at Gud er forskellig for forskellige folk. I bør have fast tro på, at Gud er en. Processen med indånding og udånding, som vist i Soham princippet er det samme i enhver. Soham betyder ”jeg er Gud.” Dette viser klart, at Gud ikke er forskellig fra jer. Når mennesket kommer til verden, er det første ord, det siger ”Koham, Koham” (hvem er jeg?). Det burde konstant stille sig det spørgsmål, indtil det erkender sin sande identitet. Det burde virkeliggøre sin sande natur og erklære ”Soham, Soham” (jeg er Gud), før det forlader denne verden.

 

Giv aldrig Gud en egenskab af mangfoldighed på grundlag af forskellige navne og former, såsom Rama, Krishna, Jesus, Allah, Buddha osv. I kan kalde Ham et hvilket som helst navn, men Gud er en og samme. Men i disse dage finder vi ikke nogen lærere, der kan indprente vedvarende indtryk i folks hjerter ved at undervise dem i sådanne hellige lærdomme. Hele tiden bliver mennesket ved med at søge efter Gud alle steder. Hvordan kan I finde Gud nogen steder? Nogle folk kalder Ham Allah; andre kalder Ham et andet navn. Bliver Gud forskellig for forskellige folk, bare fordi de kalder Ham forskellige navne? Nej. Nej. Disse er kun navne. At tro, at Gud er forskellig for forskellige folk er en stor illusion. I kan kalde Gud et hvilket som helst havn. Gud er en.

 

Sri Lanka vil være tryg og sikker

Når I udvikler en sådan enhedens ånd, vil I helt sikkert få Sakshatkara (synet af den Guddommelige). Alle bør udvikle Ekatma Bhava (enhedens ånd). Easwara Sarva Bhutanam (Gud bor i alle skabninger). Det er lutter uvidenhed at sige: ”Min Gud er forskellig fra din Gud”. De, der skændes med hinanden i religionens navn, er tåbelige mennesker. I nogen tid har visse forskelligheder vist sig på Sri Lanka. Hvad end andre siger, må vi have fast tro på, at Gud er en. Det er en stor fejltagelse at udvikle forskelligheder på grundlag af vores vildledte tankegang.

 

Engang gik en ældre kvinde ud for at søge efter Jesus. Da hun mødte Ham, spurgte hun: ”Er Du Jesus?” Jesus svarede: ”Det er det navn, Jeg blev givet. Men du kan kalde Mig et hvilket som helst navn, og Jeg vil svare.” Navne og former vil skifte. Når I er børn, kalder folk jer ”et barn”. Når I vokser op, bliver I kaldt ”en dreng”, så bliver I ”en mand” og senere ”en bedstefader”. Men barnet, drengen, manden og bedstefaderen er en og samme. Barndom, ungdom og alderdom er kun forskellige stadier i jeres liv. Men I er en og samme. På samme måde, kan navne og former være forskellige, men Gud er en.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

 

I er kommet her helt fra Sri Lanka på grund af jeres Kærlighed til Mig. Min kærlighed til jer er hundrede gange større, end kærligheden, I har til Mig (forlænget af høje klapsalver). Sri Lanka måtte gennemgå mange strabadser, selv i Ravanas tid. Men der kan aldrig voldes skade mod Sri Lanka. Det vil altid være trygt, sikkert og fremgangsrigt (høje forlængede klapsalver). Gud er jeres lands leder. Så længe I har tro på Gud, har I intet at frygte. Må I alle nyde tryghed og sikkerhed! Hvor end I går, hvad enten I gør, så hav en fast overbevisning om, at Gud altid er med jer, i jer, rundt om jer, over jer, under jer. Lad jer ikke gå på af, hvad andre siger. Hav Gud fast installeret i jeres hjerte. Der vil aldrig ske jer noget ondt. Ingen fare kan nogensinde ramme jer. Lev jeres liv med et sådant mod og overbevisning. Gud vil virkelig velsigne jer med succes.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

 

Hjerterne i Sri Lankas folk er hellige. Derfor vil de altid nyde tryghed og sikkerhed. Besværligheder vil komme og gå som forbipasserende skyer. I behøver ikke at være bange for noget. Gud vil altid beskytte jer. Vær tapre og mød vanskeligheder med mod. I er Kærlighedens legemliggørelser. Hvor der er kærlighed, kan der ikke være modgang. Kærlighed er Gud. Fyld derfor jeres hjerter med kærlighed.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

 

Meget snart vil Jeg besøge Sri Lanka og sprede evig lyksalighed til jer alle (tordnende bifald). I den nuværende situation er det vanskeligt for Mig at gå. Men vanskeligheder hører kun kroppen til. De kommer og går. Jeg tager Mig ikke at sådanne fysiske hæmninger. Jeg vil helt sikkert komme til jeres land meget snart og opfylde jeres længe nærede drøm. Lige fra et barn til en gammel mand, tænker de hengivne på Sri Lanka altid på Swami. Jeres bønner og sakramente vil helt sikkert blive opfyldt meget snart. Værn om denne hellige følelse i jeres hjerte. Tidens gang vil ikke påvirke det intime forhold, der eksisterer mellem jer og Mig. Det er evigt og uforanderligt.

(Bhagavan afsluttede Sit foredrag med lovsangen ”Prema Muditha Manase Kaho…”)

Tilmeld dig til sai baba DK forum,