Dato: 25. oktober 2004

Anledning:
ved Dasara i
Prasanthi Nilayam.

<<Danske sider
Latest Discourse - Sai Baba

 

 

 

Din Virkelighed er i dit eget Selv, ikke andre steder.

 

Ved hvilken kraft af kærlighed drejer Jorden uden aksel eller bærekraft.

Ved hvilken kraft af kærlighed forbliver stjernerne i himlen uden at falde til Jorden.

Ved hvilken kraft begrænser oceanerne sig til størrelser uden at oversvømme Jorden,

Denne mægtige kraft af kærlighed er i sandhed den Atmiske Kraft.

Den kraft af Kærlighed er den mest vidunderlige, enestående og altgennemtrængende.

Hele Skabelsen er gennemstrømmet af Kærlighed.

(Telegu digt)

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Mennesket behøver ikke at udføre nogen specielle åndelige øvelser for at se den altgennemtrængende Sandhed. Vi kalder Gud for forskellige navne som Brahma, Vishnu og Maheswara. Disse er navnene, mennesket har givet Gud, baseret på nogle indbildte forme. Men hvem har i virkeligheden erkendt disse forme? Indtil videre ingen. Der er kun én kraft i verden, som er altgennemtrængende.

 

Det er Kærlighedens Kraft. Det er kun ved Kærlighed, menneskelige samfund bliver formet. Der kan ikke være menneskelighed uden Guddommelighed. Det er kun, når mennesket etablerer kontakt med det Guddommelige til en vis grad, han kan opnå en smule af den Guddommelige Kraft, som er allestedsnærværende.

 

Kærlighedens Legemliggørelser

I virkeligheden er alle dele af Kraften indeholdt i menneskeheden selv. Den behøver ikke nogen speciel hjælp til at forstærke den med nogen som helst ekstra kræfter. Den Guddommelige Kraft manifesterer sig selv i ethvert menneske. Menneskelig kraft kan ikke fungere uden hjælp fra den Guddommelige Kraft. Der er fire Mahavakyas (dybsindige åndelige sandheder), nemlig Tattwamasi (Det, Du er) Prajnanam Brahma (konstant integreret opmærksomhed er Gud) Ayam Atma Brahma (Denne Atma er Gud) og Aham Brahmasmi (Jeg er i Sandhed Gud). Essensen af disse Mahavakyas er yderligere forklaret i Upanishaderne og i Bhagavad Gita. Men mennesket bliver bedraget, da han er ude af stand til at forstå vigtigheden af disse Mahavakyas. Han er ikke i stand til at virkeliggøre Guddommelig Kraft, som i virkeligheden er i hans eget Selv. Guddommeligheden i menneskeheden udtrykker sig selv om energi. I dag stræber mennesket for at opnå adskillige kræfter og gøre brug af dem for at blive befriet for sine sorger og lidelser. I virkeligheden er disse sorger og bekymringer trinene mod Guddommelighed. Mennesket burde ikke give disse bekymringer for meget opmærksomhed. Hvis man omhyggeligt analyserer, hvad der er i den menneskelige eksistens, som ikke volder bekymring? Menneskets liv er fra fødsel til død fuld af bekymringer. Jeg citerer ofte et digt for at beskrive dette faktum:

 

At blive født er en bekymring, at være på denne Jord er en bekymring,

Verden er en årsag til bekymring og ligeledes død;

Hele barndommen er en bekymring og ligeså den ældre alder;

Livet er en bekymring, nederlag er en bekymring;

Alle handlinger og besværligheder vækker bekymring

Glæde er også en mystisk bekymring.

(Telegu digt).

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Nogle folk siger, at de havde en vision om den Guddommelige i deres drøm. Andre siger, de havde det i deres meditation. Og andre siger, de har set Gud gennem deres Jnana Nethra (Visdommens øje). De fleste af disse påstande er resultatet af menneskets illusion. De er ikke virkelige. Nogle folk påstår at have set Gud i deres drøm. Hvor er drøm? Hvor er Gud? I virkeligheden er drømmeoplevelser ikke virkelige. Det er kun en illusion. De er bedraget til at tænke på den måde. Den dag, mennesket bliver fri af denne illusion, vil han opnå Guddommelig Kraft. Derfor burde alle frigøre sig fra en sådan illusion. Nogle sidder i meditation og tror, de kontemplerer på nogen. Andre påstår at have set strålende lys i deres meditation. Hvad er meditation? Det betyder ekagratha (koncentration på den indre vision af det allestedsnærværende Selv). Det er en oplevelse af Drisya (scene) i en tilstand af ubevægelighed af kroppen og sindet fri af illusion. Men hvor end et menneske er, der er hans sind også. Der er ikke noget sted i denne verden uden sindets tilstedeværelse. Sindet er altgennemtrængende. Det siges, at sindet alene er grunden til binding såvel som udfrielse. Vi siger, vi er lykkelige. Hvor kommer denne lykke fra? Det er i hvert fald ikke udefra. Det kommer op fra ens eget hjerte. Sindets natur er chanchala (ubestandigt, vakkelvornt). Denne vakkelvornhed er i vores egen natur. Den kommer ikke udefra. Alle relationer, vi får i den objektive verden er kun illusoriske. Lad os sige, du gifter dig med en pige. Fra da af, får du en mand- og kone relation med hende. Også før ægteskabet eksisterede I begge i verden, men denne relation var der ikke. Fra det øjeblik, I begge er gift, oplever du, at hun er relateret til dig. Derfor er dette en mental relation.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Selv Maya (illusion) er associeret med Kærlighed. I finder intet i denne verden fri for Kærlighed. Kærlighed er alt i denne verden. Alle relationer folk imellem i denne verden er oprettet og vedligeholdt på grund af Kærlighed. Igen bliver Kærlighed grunden til adskillelse mellem to individer. Der er forskellige slags åndelige øvelser i denne verden; Brahma Sadhana (kommer af illusion) er en sådan. I virkeligheden kan Brahma, Vishnu og Maheswara ikke opleves i jeres åndelige øvelser (f.eks. meditation). Alt, hvad I ser i jeres meditation er kun reflektioner af jeres følelser. Brahma, Vishnu og Maheswara eksisterer ikke i virkeligheden i denne verden. De er kun jeres fantasiformer. Hvad der i virkeligheden eksisterer i denne verden er Manavattwa (menneskehed).

Hvis I er ude af stand til at tro på menneskeheden, som er til stede lige foran jeres øjne, og I kontemplerer på Guddommelig natur, hvordan kan I finde den? Navnet og formen, I tilskriver Guddommelighed, nemlig Brahma, Vishnu og Maheswara er ikke virkelig. De er kun et blændværk, født af jeres illusion. Alt er indeholdt i mennesket. I er Brahma, Vishnu og Maheswara og ethvert tænkeligt navn og form, tildelt det Guddommelige. Når I begynder at tro på, at I er alt, kan der ikke være nogen grund til nogen bekymring overhovedet. Når I er i stand til at realisere Aham Brahma, Aham Vishnu, Aham Easwara (Jeg er i Sandhed Brahma, Vishnu og Maheswara), er der ikke spillerum for nogen som helst tvivl. Alle disse navne og forme er produkter af jeres egen fantasi. Der er ingen større kraft end menneskehed (medmenneskelighed) i denne verden.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

I siger, at Swami dukkede op i jeres drøm sidste nat. Dette er ikke rigtigt. Jeg dukker ikke op i nogens drøm. Når I intenst ønsker, at Swami må komme i jeres drøm og konstant tænker på det samme, så vil det intense ønske antage en form i jeres drøm. Gud antager ikke en form eller skifter til en anden form. Nogle folk tror, at Gud er vred på dem. Denne antagelse er heller ikke korrekt. Gud har hverken Kærlighed mod nogen eller vrede mod andre. Alle disse antagelser er jeres egne opfattelser. I tildeler vrede eller andre følelser til Gud. Hvis I i stedet lever konstant i Kærlighed, vil I ikke finde vrede i andre. I virkeligheden er Kærlighed din sande form. Mennesket er født og opvokset med Kærlighed. Ikke bare et menneske, men hvert eneste levende væsen oplever Kærlighed lige fra dets fødsel. Der er ikke nogen større kraft end Kærlighed i denne verden. Ingen kraft på Jorden kan ændre Kærlighed. Lad jer ikke bringe ud i illusion ved tanken om, at I har opnået den kraft og den kraft. Alle disse er kun illusioner (Brahma). Brahma er ikke Brahman. Brahman er heller ikke ensbetydende med Brahma.

 

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Hvad menes der med Divyatma? Der menes Guddommelig Atma. Atma er ikke andet end bevidsthed. Og at bevidsthed er altgennemtrængende. I finder ikke et sted, hvor der ikke er nogen bevidsthed. Bevidsthed er allestedsnærværende. Der er et aspekt, der skal bæres i sindet i denne sammenhæng. Bevidsthed kan flyttes. Men vi bliver bedraget til at tro, at den er statisk. Faktisk er den virkelige Kraft kun indeni jer. Det er Atma Sakthi (atmisk kraft). Vi ved allerede, at Atma er bevidsthed. Derfor er Atma Sakthi chaithanya sakthi (bevidsthedens kraft). Denne er altgennemtrængende. Denne formår jer til at se forskellige former. Den enorme kraft i menneskeheden er af Guddommelig natur. Den indeholder fred og glæde. I tror måske, at Guddommelig Kraft er en speciel kraft. Det er ikke sandt. Jeres egen kontemplationskraft antager den Guddommelige Forms Kraft. Derfor må I først og fremmest realisere jeres egen medfødte Guddommelige Natur. Alt, der er skrevet i bøger eller læst af jer er i virkeligheden ikke sandt. Der er nogen former for kraft, der er midlertidige. De er ikke evige. Sådanne forgængelige kræfter burde ikke bedrage nogen. I lærer Vedaerne. Enhver lyd, der udgår fra Vedaerne, dukker udelukkende op fra navlen. Vi oplever lyden komme fra vores egen navle. Lad os antage, at I går til et højdedrag og råber ”Oh!”, så vil lyden komme tilbage til jer som et ekko. På samme måde vil godt og ondt udgå kun fra jer. De kommer ikke noget sted fra og går ind i jer.

 

Kærlighedens legemliggørelser!

Lad os tage et eksempel, I bliver ved med højt at gentage en vis sætning fra en bog. Efter nogen tid, vil I få den i hjertet. Men den sætning, I har lært udenad, er ikke jeres. Det er kun et ekko. I Guds Skabelse, er alt reaktion, refleksion og ekko fra det indre selv. Alt, der er manifesteret i den ydre verden er kun en reaktion, refleksion og et ekko af jeres indre Selv. Men vi er blevet bedraget til at tro, at denne reaktion, refleksion og ekko er virkelige. Hvilken som helst følelse, der kommer fra jeres hjerte og antager en form udenfor, er den virkelige form. Det betyder, at formen allerede er blevet undfanget af jer. Lad os antage, at I forestiller jer Lord Rama i en vis form. Kontemplér så på denne form ved at lukke øjnene. Så kan I visualisere den samme form som en refleksion af jeres indre tanker. Alt, der er manifesteret i den ydre verden er kun en reaktion, refleksion og et ekko af jeres indre selv.

 

Kærlighedens Legenliggørelser!

I er selv Rama, Krishna, Easwara osv. I tænker, at I er Easwara og kontemplerer på den form. I vil i sandhed blive Easwara. Yad Bhavam Tad Bhavathi (som du tænker, så bliver du). På samme måde, hvis I tænker, at I er Rama, Krishna osv., og I vil blive Rama og Krishna. I dag sidder folk i meditation. Det er kun for at udvikle koncentration, ikke med hensigt på at kontemplere på Gud. Folk forveksler koncentration med meditation. Dette er ikke en korrekt måde. Alle disse øvelser er reaktion, refleksion og ekko. Kun I er virkelige, I er Sandheden. I kan kun visualisere Gud i menneskelig form. Mennesket kan ikke undfange eller visualisere noget større end ham. I er alting og alting i Skabelsen er iboende i jer. Uheldigvis glemmer mennesket i dag sin virkelige natur og forestiller sig noget, som ikke eksisterer. Dette er resultatet af illusion, som i virkeligheden er hans eget værk. Det er kun, når mennesket kommer ud af denne illusion, at han vil blive i stand til at realisere Brahman.

 

Kærlighedens legemliggørelser!

Kærlighed er den allervigtigste faktor. Hvis I beder til Gud med intens kærlighed og hengivelse, vil jeres bønner sandelig blive besvaret. Sådan er Kærlighedens Kraft. Uden Kærlighed kan ingenting opnås selv i denne verdslige verden, lev i Kærlighed! Hele verden bliver til et vakuum uden Kærlighed. Den Kærlighed alene antager en form. Indse denne Sandhed. I sidder i jeres såkaldte meditation og prøver at glemme jer selv ved fantasifulde oplevelser. Hvis I glemmer jer selv, hvordan kan I visualisere Sandheden? Lev hele tiden i bevidstheden om ”Jeg er Gud, Jeg er Alting og Jeg er Virkeligheden. Alle forme er foranderlige”. For eksempel er et barn ved fødslen lille af størrelse. Så vil det vokse til et barn, en dreng, ungdom og en gammel person. I alle disse forskellige livsstadier er alene mennesket virkeligheden. ”All are one, be alike to every one”. Dette er lektien, man må prøve at lære.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Lad jeres Kærligheds flamme være rolig, ikke flakkende. Der er ikke nogen større åndelig øvelse end Kærlighed. Det er den åndelige øvelse, I må tage til jer. Det er den Guddommelige øvelse. Guddommelighed er allestedsnærværende. I må virkeliggøre den allestedsnærværende Guddommelighed i jeres eget Selv. Den er til stede i alle tre stadier af bevidsthed, nemlig, drøm, vågen og dyb drømmetilstand. Man må tilstræbe at opleve den Guddommelighed konstant. Det er Prajnanam Brahma (konstant integreret bevidsthed er Brahman). Det er Sakshatkara (Guddommelig Vision), en oplevelse, der overgår alle tre stadier af bevidsthed.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

I tilbeder forskellige former af Guddommelighed. Hvordan har I råd til at glemme jeres egen medfødte Guddommelighed. I ophøjer utallige navne og former til Guddommelighed. Men Guddommelighed er kun Éen, som er uforanderlig. Den uforanderlige Evighed er iboende i jer. Alle ydre former og navne er som flygtige drømme. Og disse drømme er ikke virkelige. Stræb derfor efter at komme ud af den brahma (illusion). Det er kun, når I kommer ud af den brahma, I vil være i stand til at realisere Brahman. I har set noget i din drøm. Hvad er det? Det er jeres eget Selv, intet andet. I visualiserer jeres eget Selv i drømmestadiet. Jeres virkelige natur er Kærlighed. Derfor manifestér jeres virkelige natur. Der er adskillige aspekter, I må lære i fremtiden. Hvad er fremtiden? Fremtid er uvirkelig; fortid er fortid; kun nuet er det, der er vigtigt. Både fortid og fremtid er indeholdt i nuet. I alene er til stede i alle de tre – fortid, nutid og fremtid.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

Guddommelige Kræfter og Guddommelige manifestationer er iboende i mennesket; De skal ikke søges andre steder fra. Ved konstante åndelige øvelser kan mennesket virkeliggøre denne sandhed. Jeres Virkelighed er i jeres eget Selv, ingen andre steder. For at visualisere den virkelighed, må man vende sin vision indad. Reaktion, refleksion og ekko – alle disse tre eksisterer i jeres eget selv; de er ikke ydre. Lad os antage, at du har en bror, som erhvervede sig et godt navn og berømmelse. Hvem er han? Han er din broder. Han repræsenterer en speciel form. Hvorfra kom denne form? Den kom fra Virkeligheden. Og den Virkelighed er hans sande natur. På denne måde bedrages vi af en manifesteret form til ikke at visualisere selve Virkeligheden.

 

Kære studenter!

Hvis I ønsker at forstå visse aspekter tydeligere, vil Jeg forklare det mere detailleret om nogen tid. Den slags meditation, I udfører, er ikke korrekt. I holder en form i jeres sind og kontemplerer på den. Hvor kom denne form fra? Det er jeres eget værk. I er blevet bedraget til at tro, at Gud kun er bundet til denne form. På denne måde har I lige fra begyndelsen illusorisk tro. Hvis bare I kan komme ud af denne illusion, kan I visualisere Sandheden. Vær aldrig i den illusion, at Gud er på et eller andet fjernt sted. Faktisk er I i Sandhed Gud. Jeres egen form er Guddommelig. Jeres lyksalighed er Guddommelig. Jeres reaktion, refleksion og ekko er af Guddommelig natur. Afvig aldrig fra den faste tro, at I er Gud. Kontemplér altid på det ene aspekt: Aham Brahmasmi (I am Brahman). Hvad menes der med Mahavakya Tattwamasi (Dét, Du er)? Tat er Det. Twam er Dette. Sammen bliver de Asi. De bliver Éet. Derfor leder alle disse fire Mahavakyas Tattwamasi, Prajnanam Brahma, Ayam Atma Brahma og Aham Brahmasmi dig til samme Sandhed, at Du i Sandhed er Gud. Adi Sankara havde forklaret og uddybet denne mægtige Advaita filosofi på alle mulige måder og til sidst smeltede han sammen med denne mægtige Sandhed. Således er Virkeligheden ikke et noget på et fjernt sted. Den er inden i jer. Jeres sande natur er Virkeligheden. Hvordan kan I realisere denne Sandhed? Kun ved at opdyrke ren, uselvisk og Guddommelig Kærlighed. Uden Kærlighed kan intet opnås i denne verden. Kærlighed er kilden og opretholdelsen for hele Universet. Kærlighed er Gud og Gud er Kærlighed.

 

Kærlighedens Legemliggørelser!

I er alle legemliggørelser af det Guddommelige. Jeres former er Guddommelige. I og Gud er Éen. I er ikke adskilt fra Gud. Oplev denne Énhed. Ekam sath (Sandhed er Èen). Ènhed er Sandhed. Ènhed er Guddommelighed. Gud er ikke adskilt fra jer. Gud er manifesteret i jer. Desværre glemmer I denne Sandhed. Hvis I glemmer jeres egen natur, svarer det til at glemme alt andet. Glem aldrig jeres Virkelighed. Meditér på denne Virkelighed uden at glemme Den. Husk altid et faktum: Hvor end I er, er I altid Guddommelige. Hold jer uophørligt til denne faste tro. Det er Sandheden, indeholdt i Mahavakya Tattwamasi, det uadskillelige og ikke-dualitet i det Guddommeliges Natur. Bliv ikke i illusionen ”Rama har været i min drøm, Krishna har været i min drøm, Swami har været i min drøm”. Dette er et tegn på uvidenhed. Alle disse er kun drømme. Hvordan kan en drøm kaldes en virkelighed? Selve ordet ”drøm” forklarer dens natur. Så længe, I drømmer, kan oplevelsen være sand. Det øjeblik, I vågner, forsvinder oplevelsen.

 

Kærlighedens legemliggørelser!

Hold sikkert fast i jeres Kærlighed. Giv aldrig under nogen omstændigheder op. Der er ingen Gud andet end Kærlighed. Kærlighed er i Sandhed Gud. Kærlighed er jeres vej og mål. Kom aldrig væk fra denne Kærlighedens Vej. Hvis I finder besværligheder ved at gå denne vej, eller hvis I har nogen som helst tvivl at få opklaret, er Jeg der altid for at hjælpe jer.  Prøv at gøre jeres tvivl mindre. Disse tvivl kan føre jer til illusion. Etablér jer altid fast i Sandheden Tattwamasi (Dét, Du Er). Det er en fejlagtig idé at tro, at denne form har visualiseret den Guddommelige form, for I og Gud er ikke adskilte. Brahman er rigtig meget til stede i denne krop. Brahman og Aham er én og samme. Praktisér åndelige øvelser for at virkeliggøre Énheden af disse to. Det er ”Vejen til Gud”. Hvis I ønsker at meditere på Gud, tillad aldrig jeres tanker at blive forstyrret af verdslige ting. Meditér på jeres egen virkelige natur, som er Guddommelighed. I den Guddommelighed er alt andet indeholdt. Hvis I derfor mediterer på jeres egen medfødte Guddommelighed, vil I virkeliggøre jeres enhed med Guddommelighed. Faktisk er den Énhed Guddommelighed.

 

De fire Mahavakyas Tattwamasi, Prajnanam Brahma, Aham Brahmasmi og Ayam Atma Brahma er Vediske tekster, som lægger eftertryk på enheden mellem den individualiserede sjæl og den Højeste Sjæl. De formaner den individualiserede sjæl til at virkeliggøre denne Sandhed. Derfor må man stræbe efter at opnå Énhedens stadie. Da I gradvist gør fremskridt i denne åndelige øvelse, vil I ultimativt nå det mål. Hvis vi antager, at I ønsker at lære at stave til et ord, prøv bare at tænke på, hvor mange gange, I må repetere den stavning. På samme måde må I gå ud på denne vejs åndelige øvelse. Dette er en skræmmende åndelig øvelse. Hvis I er i stand til at lære den sande mening i disse Mahavakyas, vil I være i stand til at virkeliggøre Sandheden.

 

(Bhagawan afsluttede Sin tale med en bhajan: ”Prema Muditha Manase Kaho…)

 

Oversat af Inge Lise

Copyrights:

www.saibabaofindia.com