En appel til hengivne.
 

<< Danske sider


Hver dag kommer der et stort antal breve fra hengivne over hele verden til
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. På grund af Hans enorme Kærlighed til Sine
hengivne bruger Han meget af sin dyrebare tid på personligt at åbne og læse
hvert eneste brev. Det er kun naturligt, at de hengivne betror Bhagavan
deres problemer og beder om Hans nåde til kompensation for dem. Men det
burde ikke være nødvendigt at skrive lange breve til Bhagavan, hvor de
beskriver deres problemer og besværligheder, som om den Allestedsnærværende
Bhagavan ikke kender Sine hengivnes problemer. Derfor bedes de hengivne
venligst sørge for, at deres breve til Bhagavan er så korte som muligt og
faktisk indskrænkes til ikke mere end to eller tre sætninger. Forlæggeren."

Bekræftelse: Ovenstående tekst er gengivet fra Sanathana Sarathi, marts 2005
(side 89 engelsk udgave).