copyrights:  www.saibabaofindia.com

Læse Dagens Ord, som det er skrevet i Prasanthi Nilayam i dag, oversat til dansk.

Arkiv: Juli  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts 01-07 Marts 08-31    

<< Danske sider

 Dagens Ord, som det er skrevet i Prasanthi Nilayam i dag, oversat til dansk.

Tilmelding til Sai Baba Danmark online  + Dagens Ord.  Hvis du ønsker at blive tilmeldt Dagens ord mailservice, bedes du venligst  indtaste din e-mail adresse. Sai Baba Danmark online udsender jævnligt  Sai Baba nyhedsbreve pr. mail. startede den 09-maj-2005
Dette er en privat website og er ikke tilknyttet sathya sai baba landsforeningen, dansk sathya sai baba forlag eller sathya sai organisation.

                            
Indtast din e-mail adresse
           
Klik på hvis du vil have adgang til Sai Baba online postmeddelser.  
Klik på  hvis du vil have adgang til "Dagens Ord"  og Sai Baba online postmeddelser.  

British FlagDagens Ord i Prasanthi Nilayam den 9. maj 2005

Vær altid fordybet i søgen efter Sandheden; spild ikke tid med
mangfoldiggørelse og tilfredsstillelse af behov og ønsker. Opfyldelse af et
behov i overflod afføder kun yderligere behov. Således søger sindet at
anskaffe sig forskellige ting igen og igen. Giv ikke efter for sindets
indfald. Gå væk, selv med tvang, fra sansetilknytninger. Bliv på samme sted
og plan, samtidig med udøvelse af åndelig praksis. Selve Atma (Selvet) vil
holde sadhaka´en (den åndelige aspirant) oppe og give ham styrke og
vedholdenhed.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 8. maj 2005

Opofrelse er sødere end morskab. Opofrelse burde blive hensigten med livet.
Kun ved opofrelse kan man opnå fred. Bekymringer forlader os ikke, så længe
sindet ikke er i fred med sig selv. Smerte bor altid i os. Uden sjælens ro
kan ikke nok så stor velstand være til nogen nytte. At overgive handlingens
frugter med roligt sind er det eneste, der er berettiget til at blive kaldt
opofrelse.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 7. maj 2005

Den Guddommelige Ånd bor i kroppens tempel. Kroppen må derfor holdes ren og
hellig. Ved at badning
bliver kroppen rengjort udvendig; ved sand tale bliver tungen renset. Ved
studie og sakramente bliver ånden gjort ren. Intellektet tilegner sig renhed
ved Jnana (åndelig visdom). Således må kroppen gøres til et helgenskrin for
det Guddommelige med rene tanker, rene handlinger og meditation. Det er
derfor et menneskes primære pligt at passe på, at kroppen ikke under sig
forkerte vaner og bliver grebet af falskhed og usandhed. Det bør bruge
kroppen til at fremme guddommelige kvaliteter og følge den guddommelige vej.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 6. maj 2005

Moderskab er Guds prægtigste gave. Mødre er skabere af en nations lykke
eller ulykke, thi de skaber sjælens nødvendige forudsætninger. Disse
forudsætninger bliver skærpet af to lektioner: "Frygt for synd og respekt
for dyd". Begge disse kvaliteter er baseret på tro, der er den indre
motivator til alt. Hvis I ønsker at vide, hvor højtudviklet en nation er, så
studer mødrene. Som moderen, således nationens fremskridt; som moderen,
således kulturens sødme.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 5. maj 2005

Vær altid fyldt med Prema (Kærlighed); Brug ikke brutale ord mod nogen, for
ord sårer mere fatalt end selv pile. Tal blødt og sødt; vis deltagelse for
lidelse og tab; prøv at gøre jeres bedste for at bringe lindring med
beroligende ord og rettidig hjælp. Ødelæg ikke nogens tro på dyd og
Guddommelighed. Støt andre i at have denne tro ved i jeres eget liv at
demonstrere, at dyd er belønning i sig selv, at Guddommelighed er
Altgennemtrængende og Almægtig.

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 4. maj 2005

De rige, de raske, de stærke, de kraftfulde, de indflydelsesrige - alle er
lige plaget af utilfredshed, bekymring, frygt og ængstelse. De har ikke fred
i sindet. Shanti (Fred) kommer indefra; tilfredshed er en mental tilstand.
Lad være med at fodre rødderne af tilknytningen til verdslig komfort mere
end absolut nødvendigt. Det fører kun til ængstelse og frygt; det kan aldrig
tilfredsstille menneskets dybeste behov. Før jeres sind hen til
hengivenhedens og indvielsens sti; dette er den sande vej til tilfredshed og
glæde.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 3. maj 2005

Sindet er monarken og sanserne ministrene. Men hvis menneskets sind tjener
sanserne, vil mennesket ikke føle fred. Enhver sadhaka (åndeligt søgende),
som stræber efter at nå det Guddommeliges udtryk og ekspansion i sig skal
derfor have herredømme over sanserne. Det er det første skridt. Det næste er
sejren over sindet, dets udslettelse. Det tredje er udryddelsen af Vasana
(indre tilbøjeligheder) og det fjerde er opnåelse af Jnana (Åndelig Visdom).
Sindet er stammen, sanserne er grenene og de medfødte tilbøjeligheder er
rødderne. Alle tre må overvindes og ødelægges, så bevidstheden om
Virkeligheden kan opnås.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 2. maj 2005

 

Når I søger at lindre andres lidelse, er det i virkeligheden jeres egen lidelse, I dæmper. Når jeres næste bliver fri af sin smerte, er det i sandhed jer, der føler lettelsen. Tjeneste kan kun være effektiv, når følelserne af ”jeg” og ”min” giver plads til ”Gud” og Guds”. Det er kun, når jeres opmærksomhed er fokuseret på kroppen og dens behov, at egoisme vokser i styrke. Hvis I i stedet dirigerer jeres opmærksomhed hen på Antaratma (Indre Selv), som er Gud, erkender I, at den samme Gud er til stede i alt og en flod af ærefrygt fylder jer og helliggør enhver af jeres handlinger.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 1. maj 2005

Bien vil sværme summende og brummende rundt om blomsten, indtil den slår sig ned for at drikke nektaren. Idet den flyver ind i blomsten og smager nektaren, vil den ikke mere sværme, summe og brumme. Den vil være så beruset af lyksaligheden, at den ikke ænser sin egen sikkerhed; for når kronbladene lukker og blomsten folder sig sammen, tillader den sig at blive fængslet inden i blomsten. På samme måde er det, at når først sindet slår sig ned på fødderne af legemliggørelsen af godhed og skønhed, kan det aldrig bønfalde om andet end nektaren fra Lotusfødderne.

 

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 30. april 2005

Mennesket kan kun realisere sin mission på Jorden, når det ærer alle andre som Guddommelige. Mennesket må tilbede Gud i sine medmenneskers form. Gud kommer til syne for det som en blind tigger, en idiot, en spedalsk, et barn, et affældigt gammelt menneske, et kriminelt eller et vanvittigt menneske. Selv bag disse slør skal I se den Guddommelige Legemliggørelse af Kærlighed, Kraft og Visdom – Sai, og tilbede Ham med Seva (Uselvisk Tjeneste).

 

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 29. april 2005

Det er ikke vor position, uddannelse eller lærdom, der er værdifuld i denne
verden, men vor opførsel og adfærd, baseret på åndelige værdier. Opførsel og
adfærd afgør resultatet, vi får for vor indsats. Vor opførsel må være
mønsteret på ædle og høje idealer. Vi bør opgive alt, der er snæversynet og
småligt og udvide vor horisont. Sand uddannelse er Kærlighed og intet andet
end Kærlighed. Uden Kærlighed er livet ikke værd at leve.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 28. april 2005

Den virkelige mening af ordet "kultur" er at opgive dårlige tanker og
dårlige handlinger og udvikle hellige tanker og ædle gerninger. Kultur
udtrykker sig som disciplin; den må være indlysende i ethvert aspekt af
livet. Man må leve et meningsfuldt liv. Ved at gøre det kan man opnå
Guddommelighed. Ellers bliver livet vildt og spildt. Sanserne og sindet må
kontrolleres og reguleres, så man kan vinde livets kamp. Selvkontrol er
kontrol af sanser og sind.

-SAI BABA
 Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 27. april 2005

Denne verden er en jungle, i hvilken I flakker om; frygt er løven, der
driver jer op i samsaras træ (verdslige aktiviteter). Ængstelse er bjørnen,
der forskrækker jer og forfølger hvert eneste af jeres skridt i denne
verden, således at I glider ned i tilknytninger og forpligtende handlinger
via håbets og fortvivlelsens tvillingerødder. Dag og nat er rotterne, der
småspiser af livets tid. Imedens prøver I at snappe en smule glæde fra
egoismens og "jeg"-følelsens søde bolcher. Idet I til sidst opdager, at
bolcherne ikke giver sand tilfredsstillelse, råber I i opgivelsens smerte og
kalder på Læreren; Læreren kommer enten indefra eller udefra og redder jer
fra frygt og ængstelse.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 26. april 2005

Tro på, at Gud bor i alle skabninger; tal sådanne ord, der vil sprede
godhed, sandhed og skønhed; udfør sådanne handlinger, der vil fremme lykken
og altings fremgang; bed for at hele verden nyder fred. Udvid jer selv; lad
være med at trække jer sammen i jeres egen lille individualitet. Voks til
universel Kærlighed, urystelig sindsligevægt og altid aktiv dydighed. Det er
vejen, der vil lade det Guddommelige i jer folde sig ud i fuldt flor.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 25. april 2005

Når I ved, at I kun er en gnist af det Guddommelige, og at alt rundt om jer
også er en gnist af samme Guddommelige princip, ser I på alt med ærefrygt og
sand Kærlighed; jeres hjerte er fyldt med den højeste glæde og egoets
selvhævdelse bliver gjort ineffektiv. Mennesket søger glæde på fjerne steder
og fred på stille steder; men glædens udspring er i dets hjerte, fredens
himmel er indeni det. Selv når det går på månen, er mennesket nødt til at
medbringe sin frygt, sine bekymringer, sine fordomme og sine aversioner. Hav
tillid til Gud og til det rigtige i moralsk levemåde. Så kan I have fred og
glæde, hvilken pris skæbnen end tilbyder jer.

-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 24. april 2005
Den bedste Sadhana (åndelige øvelse) er at gøre, som I gør, når I får en pakke bøger med posten. For at få adgang til bøgerne må I åbne pakken og kaste indpakningspapiret væk. Tag nu den bøn, der er den dybeste og vigtigste - "Jeg ønsker Fred". Pak den ud af "jeg´et" (egoet) og af "ønsker" (begæret) og få fat i Shanti (Fred). Når I er tynget af egoisme og begær,
hvordan kan I opnå Fred? Kast derfor den ydre indpakning væk og hold fast iden kostbare essens, der bliver tilbage.

-SAI BABADagens Ord i Prasanthi Nilayam den 23. april 2005

Både indre og ydre renhed er essentielt for menneskets fysiske og mentale
helbred. De fleste folk beskæftiger sig med ydre fysisk renlighed. Folk
synes at ignorere indre renlighed i den tro, at hjertet og sindet ikke kan
ses af andre. Men de burde indse, at den fysiske krop er opbygget af de fem
elementer og igen til sin tid bliver støv. Det er Åndens tilstand, der er
vigtig. Kroppen burde anses som bopæl for Ånden og behandles som sådan.

-SAI BABA


 


 
Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 22. april 2005

Følelsen af dualitet opstår, når Aham ("jeg") antager specifik form og navn.
Ahamkara (jeg-følelse) er resultatet af denne forandring i form. Det er kun,
når man adskiller sig fra navn og form, at man kan opdage ens sande
guddommelige selv. At glemme sin essentielle guddommelighed og identificere
sig med en foranderlig og ubestandig form er roden til binding og sorg. Det
er sindet, der er skyld i denne fejlagtige identifikation på grund af dets
involvering i den ydre verden og de indtryk, der modtages via sanserne. Når
sindets arbejde bliver forstået, vil Atma´s (den Guddommelige Gnist´s)
Virkelighed, som er udover sindet, blive erfaret som det ene
allestedsnærværende, uforanderlige princip.

  -SAI BABADagens Ord i Prasanthi Nilayam den 21. april 2005

Et træ har en stamme, dækket af bark, og myriader af rødder, der giver det
føde og holder det fast. Det har grene, der spreder sig i alle retninger og
tynder ud til små kviste. Det har millioner af blade at ånde med og låner
energi fra Solen. Det opfylder egne behov ved at tiltrække bier til
bestøvning af dets blomster til dannelse af frø. Al denne mangfoldighed af
farve, duft, smag, lugt og blødhed, af styrke, hårdførhed og nænsomhed er
strømmet ud fra et eneste frø. Hele skabelsen er på samme måde strømmet ud
fra Gud. Dette er Virkeligheden, der bor i alt. Dette Eder Ere. Vær fast i
den tro.

-SAI BABA
 


 

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 20. april 2005
Mennesket er i sandhed Atma (den iboende Guddommelige Gnist), der er udover dets sinds grænser. Atma har hverken begyndelse eller ende. Sindet, sanserne og kroppen gennemgår tilbagegang eller vækst hvert øjeblik, opløses og dør
til sidst. Mennesket sætter dets lid til redskaberne for udforskning og erfaring - dets sanser, der er overfladiske - og fratager derfor sig selv den højeste Ananda (Lyksalighed), der er Atma´s natur. Som solen, gemt bag skyerne, gløder, dækket af aske, vandfladen skjult af mos, er menneskets bevidsthed tykt overtrukket med tiltrækning og frastødning, der forhindrer
Atma´s glans at skinne igennem.

-SAI BABADagens Ord i Prasanthi Nilayam den 19. april 2005
 

Fugle, dyr og andre levende væsener er optaget af nydelsen fra ydre ting. Kun mennesket er begavet med evnen til at skelne mellem det flygtige og det permanente og søge det, der varer evigt. Det er bevidstheden i den fysiske krop, der gør mennesket i stand til at nyde glæderne, der opleves via
sanserne. Når først denne sandhed er realiseret, vil bevidsthedens guddommelige natur blive klar. Så vil enhver handling kunne anses for at
være en gave til det Guddommelige. Arbejde vil da transformeres til tilbedelse.

-SAI BABA
 

 

 


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 18. april 2005

Hele verden er en familie. Alle er vore brødre og søstre. Det var denne
sandhed, Lord Rama forkyndte for verden. Han lærte verden at deltage
omhyggeligt i hverdagens pligter, de sociale pligter og
familieforpligtelser. Denne tredobbelte strøm af pligter er Ramayana´ens
budskab. Den, der bader der, hvor disse tre strømme mødes, får
syndsforladelse og er forløst. Et så fremragende værk som Ramayana´en må
læses, genlæses og efterleves af alle.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 17. april 2005
Sindet flagrer hurtigt fra en ide til en anden; det leger med en ting det ene øjeblik og opgiver den i det næste. Det kan lykkes jer at holde stilhed, men det er næsten umuligt at holde sindet stille. Sindet er vævet af begærets garn. Dets karakteristik er at blafre og flagre her og der og via sanserne ind i den eksterne verden af farve, lyd, smag, lugt og berøring. Men det kan tæmmes og blive brugt til gode ting afmennesket. Hvis vi holder det engageret med gode aktiviteter og gode handlinger, specielt i kontemplation på det Absolutte, vil det ikke fare vild og efterlade mennesket ødelagt; for Gud er kilden til vedvarende fred og visdom.
-SAI BABADagens Ord i Prasanthi Nilayam den 16. april 2005

Tilknytning forårsager smerte og ikke-tilknytning resulterer i glæde. Men
det er ikke let at være utilknyttet af handling; sindet holder fast ved det
ene eller det andet. Få det til at holde fast ved Gud, lad det udføre alle
handlinger for Gud og overlade succes eller fiasko, tabet og gevinsten,
glæden og modløsheden til Gud. Dette er hemmeligheden bag Shanti (Indre
Fred) og tilfredshed.

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 15. april 2005

Mennesket er legemliggørelsen af bevidsthed. Mennesket er den højtstående del af skabelsen. Derfor burde det ikke blive en instinktiv skabning som
dyrene. Mennesket burde vokse fra det menneskelige til det Guddommelige. Det er ikke verden, der binder mennesket. Den har hverken øjne at se med eller
hænder at gribe med. Mennesket er fange af sine egne tanker og ønsker. På grund af sin tilknytning til det flygtige og forgængelige glemmer mennesket
sin iboende Guddommelighed og forstår ikke, at alt i universet er kommet fra det Guddommelige og ikke kan ikke eksistere uden det Guddommeliges kraft.
-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 14. april 2005

Det er følelsen af dualisme, følelsen af "min" og "din", der er grunden til
de glæder og sorger, "tiltrækning" og "frastødning", som mennesket oplever.
Denne dualisme har rod i selviskhed, der får en til at tænke, at så længe
man er glad, er det lige meget, hvad der sker med verden. En sådan
selvcentreret person, der opfatter sin krop, sin velstand og sin familie som
alt, der vedrører ham, ser på Virkeligheden som falsk og oplever denne
falske verden som værende virkelig. For at blive af med denne dybtliggende
misére, må man engagere sig i tjenestehandlinger og på denne måde indse, at
kroppen ikke er blevet givet os til at tjene egne interesser, men til at
tjene andre.
-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 13. april 2005


Så længe I tilbeder Herrens form, ofrer I visse blomster såsom rose,
morgenfrue og jasmin, skønt kroppen, der udfører tilbedelse og blomsterne, I
bruger, alle er ubestandige. Men hvis I ønsker at tilbede den formløse Gud i
jeres hjerte, så er blomsterne, I bruger anderledes: de er ikke-voldens,
kærlighedens og medfølelsens, godgørenhedens og opofrelsens blomster. For at
højne jer selv til det formløse princip, må I kultivere disse hjertets
blomster og bruge dem i jeres tilbedelse. Så vil I opleve åndens
ubeskrivelige og vedvarende glæde.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 12. april 2005

Denne midlertidige, forgængelige krop bør kun betragtes som et middel til at
realisere den evige Virkelighed. Kroppen bør betragtes som et pengeskab af
jern, i hvilket de gode kvaliteters og gode handlingers prægtige juveler
ligger. Det er disse kvaliteter, der bør værdsættes. Hvis verdens stadie i
dag synes at være elendig, er det på grund af, at menneskets handlinger og
opførsel ikke er rene. Mennesket bør vende tilbage til den rette handlings
vej og leve et godt og gudhengivent liv.

-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 11. april 2005

Mennesket lider af to slags sygdomme, fysisk og mental. Et sært træk ved
disse to typer sygdomme er, at udvikling af dyd kurerer begge. En holdning
af generøsitet, af mod trods tilstedeværelse af sorg og tab, en ånd af
entusiasme for at gøre noget godt og at tjene det bedste, man kan, vil bygge
sindet såvel som kroppen op. Glæden, der opstår af tjeneste virker på
kroppen og gør jer fri af sygdom. Således er kroppen og sindet tæt indbyrdes
forbundne.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 10. april 2005

Kærlighed til det Guddommelige er hengivenhed. Det er en indre oplevelse,
der udspringer fra hjertet. Som I tænker, sådan bliver I. Derfor må hjertet
være fyldt med gode følelser. Sanserne må være engageret i gode handlinger.
Når øjnene er vendt mod Gud, ville hele skabelsen fremstå Guddommelig. Når I
bærer den rigtige slags briller, ser I alting klart. I modsat fald vil I få
et forvrænget billede og jeres øjne bliver skadet. Ligeledes, hvis jeres
hjerte er fyldt med Guds kærlighed, vil alle jeres følelser blive
helliggjort af denne kærlighed og uønskelige tanker falde væk.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 9. april 2005

Nytårsdag bliver ikke kun festligholdt ved at tage del i herlige måltider. I
må fylde jer med hellige følelser og beslutte at føre et frugtbart liv. Det
gode og dårlige i verden er afhængig af jeres opførsel, som igen er afhængig
af jeres tanker. Derfor bør I udvikle gode tanker; kun da vil I blive i
stand til at leve et rent liv. Vær et eksempel for jeres medmennesker. Giv
dem glæde. Vis dem medfølelse. Tal elskværdigt til dem. Alt dette er kun
muligt, når I erhverver jer Guddommelig kærlighed. Så stræb efter at blive
modtagere af Guddommelig kærlighed.

-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 8. april 2005

Hvis bare menneskene kendte vejen til vedvarende glæde og fred, ville de
ikke vandre ukoncentreret rundt i den sanselige fornøjelses sideveje. Lige
som glæden, følt i drømme, forsvinder, når I vågner, forsvinder også den
glæde, der føles i vågen tilstand, når I træder ind i den Højere Bevidsthed.
Brug på bedste vis nu´et til at blive bevidst om det Guddommelige, der er
latent i alle. Når I dør, skal I ikke dø som et dyr eller en orm, men som et
Menneske (Manava), der har realiseret, at det er Gud (Madhava). Det er
fuldbyrdelsen af alle de år, I tilbringer i den menneskelige ramme.
-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 7. april 2005

Sorg er fødderne og glæde hovedet; begge er dele af den samme eksistens. I
kan ikke byde glæde velkommen og afvise sorg på samme tid. I kan ikke have
noget uden det modsatte. Diamanten er først et mat stykke sten, en hård
lille, rund sten. Kun når den bliver slebet af en erfaren håndværker skinner
den strålende som en flamme. Tillad jer selv at blive behandlet af Herren,
således at al jeres mathed vil forsvinde og I vil opstå lysende klare som en
strålende diamant.
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 6. april 2005


For fuglen, der flyver ude over havet over de dybe blå vande, er den eneste
hvileplads masten på et skib, der sejler i disse vande. På samme måde er
Herrens Navn det eneste ly for det menneske, der er kastet rundt i denne
verdens stormende hav. Hvor langt væk fuglen end måtte flyve, ved den, hvor
den kan finde hvile; den viden giver den selvtillid. Herrens Navn er som den
mast; husk Det altid, associer det med Formen og hav den Form fæstnet i
sindets øje. Det er en lampe, der spreder lys i jeres hjertes dybder. Hav
Navnet på tungen og Det vil drive så vel det indre som det ydre mørke væk.
-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 5. april 2005

Den menneskelige krop er givet jer til et storslået formål - nemlig at
realisere Herren indeni. Hvis I har en fuldt ekviperet bil med gode
køreegenskaber, ville I så stuve den af vejen i en garage? Bilen er først og
fremmest til at tage på rejse i. Kun da er det umagen værd at eje den. På
samme måde med kroppen. Fortsæt, gå videre mod Målet. Lær at bruge kroppens
evner, sanserne, intellektet og sindet til at opnå det Mål.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 4. april 2005

Mennesket bør være herre over dets adfærd. Det bør ikke blive afledt af øjeblikkets impuls; det må altid være bevidst om, hvad der er godt for det. Det bør fortsætte med sine daglige opgaver, således at det ikke forårsager lidelse for hverken andre eller sig selv. Vær rolig, uanfægtet og fattet. Jo mere I udvikler godgørenhed for alle væsener, anger over jeres egne fejl, frygt for synd og kærlighed til Gud, jo fastere grundfæstet vil I være i Shanti (Fred).

-SAI BABA
 

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 3. april 2005

Alt, hvad I ser, er en refleksion af det, der er indeni jer. Hvis I kalder en person for dårlig, er det det dårlige i jer selv, der bliver reflekteret i den person. Det har intet at gøre med den anden person. Godt og ondt er kun reflektioner af jeres indre. Betragt dem aldrig som noget adskilt fra jer. Gode tanker er kilden til gode vibrationer. Hvis jeres indre er fyldt med kærlighed, vil den samme kærligheds princip manifestere sig i jeres tale og handlinger. Hvis I har hellige tanker, vil I blive guddommelige personer.

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 2. april 2005


En jernstang synker i vand; men lav den til et hult fartøj og den vil let kunne flyde og endda bære noget vægt. Sådan er det også med menneskets sind; af natur synker det let i livets hav. Men lav det hult ved at hamre det med Herrens Navn og det flyder, uberørt af bekymring og sorg; det kan endda hjælpe andre til at se Lys!

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 1. april 2005

Følelsen af ”min” og ”din” er kun midlertidig. ”Alt er Hans” – det er den evige Sandhed. Det er som en skoleleder, der midlertidigt har ansvaret for skolens inventar. Han må overlevere tingene, når han bliver forflyttet eller pensioneret. På samme måde, skolelederen behandler inventaret, må I behandle alle ting, I bliver udstyret med. Vær altid klar over, at slutregnskabet er overhængende. Vent med glæde på det øjeblik. Hav jeres redegørelse opdateret og balanceret, parat til at blive overleveret. Alle ting, der er betroet jer, bør I behandle med omsorg og omhyggelighed.

-SAI BABA

 


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 31. marts 2005

I sin uvidenhed finder mennesket tilfredshed ved at adskille sig fra resten i søgen efter sin egen lykke, idet det glemmer, at det ikke kan være lykkeligt, medmindre alle er lykkelige. Det forgifter sig selv ved at dyrke sin stolthed. Det bruger tid til at degradere sig selv til det dyriske stadie. Den sanselige grådigheds tørst kan forhindres ved at holde sig til godt selskab og praktisere grundreglerne for god opførsel, således at man bliver fyldt op af det.

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 30. marts 2005

Fortsæt med jeres retmæssige opgaver, udfør jeres forpligtelser, men tillad ikke tilknytning at gro. Det vise menneske udfører de opgaver, der er givet det, med skelneevne, flid og uden tilknytning. Spil rollen, men hold jeres identitet uberørt. Forbliv utilknyttet, uberørt af den formålsløst travle verden. Men jeres opgave, I ikke kan undgå, er fuldt ud at engagere jer i jeres arbejde, uanset tab eller vinding, fiasko eller succes, bagvaskelse eller lovprisning. Gud er kun et vidne til menneskets handlinger; Han er hævet over had og vrede. Mennesket bliver ikke straffet af Gud, men af sine egne handlinger.

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 29. marts 2005

Mennesket søger lykke ved at prøve at tilfredsstille sine ønsker. Hvis et ønske bliver opfyldt, føler mennesket sig glad, og hvis ønsket ikke bliver opfyldt, føler mennesket sig modløs. Men problemet er, at begær er et bål, der brænder med større voldsomhed, der behøver mere og mere benzin. Et ønske leder til to mere; og mennesket udmatter sig selv ved at prøve at opfylde sine ønsker. Mennesket må vendes fra vejen af aldrig stoppende begær til den indre tilfredsheds og glædes vej.

-SAI BABA

 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 28. marts 2005

Livet er en pilgrimsrejse til Gud. Vejen ligger foran jer; men medmindre I tager det første skridt fremad og bevæger jer videre, hvordan kan I så nå jeres destination? Start med mod, tro, glæde og vedholdenhed. I er bestemt til at få succes. Sindet og intellektet er de to stude, der er bundet til menneskets indre kærre. Studene bliver ikke brugt til vejen for Sathya (Sandhed), Dharma (Ret handling), Shanti (Fred) og Prema (Kærlighed) og derfor trækker de kærren ad den vej, de kender, nemlig falskhed, uretfærdighed, bekymring og had. I må lære dem at tage den bedre vej, så de ikke kan påføre ulykke på sig selv, kærren eller passagererne, der rejser med den.
 

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 27. marts 2005

Bhagavad Gita´en tilråder ”Karmasanyaasa”, det vil sige udførelse af handling uden tilknytning til dennes frugter. Der er Karma (handlinger), der må udføres som ens pligt i henhold til ens status i samfundet. Hvis disse bliver gjort i den rette ånd, vil de overhovedet ikke medføre binding. Udfør alle handlinger som skuespillere i et skuespil ved at holde jeres identitet adskilt - uden at blive tilknyttet jeres rolle. Husk, at det hele bare er et skuespil og Herren har tildelt jer en rolle; spil jeres rolle godt; der ender jeres pligt.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 26. marts 2005

I må indse, at den samme Guddommelige strøm flyder og virker i ethvert levende væsen. Når I ønsker at komme ind i Guds Hus, bliver I konfronteret med to lukkede døre – ønsket om at rose jer selv og ønsket om at bagtale andre. Dørene er boltet med misundelse; og der er også egoismens mægtige lås, der forhindrer adgang; hvis I er ærlige, må I derfor gribe Premas (Kærlighedens) nøgle og åbne egoismens låse, fjerne misundelsens bolt og først da vil dørene blive smækket op for jer.


-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 25. marts 2005
 

I ignorerer den guddommelighed, I har som jeres væsens kerne; på samme tid søger I det i andre. Dette er tragedien. I fornærmer jer selv ved at føle jer hjælpeløse, svage og underlegne; fejhed og selvfordømmelse er ikke en gnist af den Guddommelige flamme. Når egoet endelig er undertrykt, vil der øjeblikkelig komme to konsekvenser: Frihed for sorg og Frihed for glæde. For at opnå denne fuldbyrdelse, må I tage et skridt ad gangen. Gode gerninger som puja (tilbedelse), dhyana (meditation) og overholdelse af løfter osv. er trin på vejen; gode tanker såsom bøn om større skelneevne, flere chancer for at hjælpe andre - hjælper også. Rens langsomt, vedholdende sindet; skærp intellektet; rens sanserne og vind Hans Nåde.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 24. marts 2005

Hvis ikke I bliver berørt ved synet af lidelse, sygdom eller uretfærdighed, hvordan kan I så mønstre den beslutsomhed og idealisme, der er nødvendig for at tjene den usynlige, uransageligt mystiske Gud? Hvis ikke I elsker mennesket, elsker jeres hjerte ikke Gud. I kan ikke foragte jeres medmennesker og samtidig tilbede Gud; selv hvis I virkelig tilbeder Ham, vil Gud ikke acceptere dette hykleri. Gud bor i ethvert hjerte; således vil den tjeneste, I yder enhver, nå Gud inden i denne: Den tiltrækker Hans Nåde, så den skyller ind over jer.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 23. marts 2005

Ønskerne, der klæber til sindet, er skavanker, der gør menneskets indre bevidsthed anløben. Kontroller sanserne, giv ikke efter for deres insisterende krav efter tilfredsstillelse. Når et lig placeres på ligbålet og bålet tændes, reduceres både liget og ligbålet til aske. På samme måde forsvinder også sindet, når sanserne ophæves. Når sindet forsvinder, dør illusion og frigørelse opnås.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 22. marts 2005
Herren har udstyret mennesket med kroppen og derfor er hvert lem og organ værdig til ærbødig opmærksomhed. Kroppen må helliggøres ved kontemplation på Herrens pragt. Øret må juble, når det får lejlighed til at høre Hans livs vidunderlige historie. Tungen må juble, når den kan prise Ham. Uden det er menneskets tunge lige så ineffektiv som frøens, der kvækker dag og nat, medens den sidder på den sumpede bred. Den menneskelige krop er givet jer til et storslået formål – at realisere Herren indeni. Lær at bruge kroppens, sansernes, intellektets og sindets evner for at opnå målet og komme videre.
-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 21. marts 2005

Når overfladen på en dam bliver urolig, forekommer refleksion af månen på den som bølget. Men på en rolig overflade er månens refleksion klar og rolig. På samme måde bliver menneskets kærlighed forvrænget, hvis dets sind er forvirret og ophidset. Når sindet er rent, uselvisk og ubevægeligt, manifesterer den Guddommelige al Hans renhed og fuldstændighed i det. Det er på grund af forvirring i sindet via besættelse af diverse ydre ting, at mennesket i dag er ude af stand til at erkende den Guddommelige, der er til stede i det.

-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 20. marts 2005
Naturen er en prædikant; livet er en lærer. Viden stammer ikke kun fra bøger. Naturen må betragtes som en bedre instruktør. Med sin overbærenhed, uselviske gavmildhed, tålmodighed og afklarede ro bekendtgør naturen hele tiden sin iboende og sande rolle som de åndelige sandheders prædikant. Tænk f.eks. på et træ. Det tilbyder skygge og deler frugter ud til hvem som helst, der kommer nær det. Det bærer ikke nogen følelser af had eller hævn mod de, der beskadiger det. Det søger ikke belønning fra de, der får gavn af det. Alle og enhver burde fra træet lære denne lektion i uselvisk tjeneste.
-SAI BABA

 Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 19. marts 2005

Når I er i vanskelighed, så bed om vejledning, før I tager en beslutning. Mennesker kan kun rådgive jer så langt, deres intelligens rækker, men Herren, der oplyser intellektet, vil åbenbare en vej ud af vanskeligheden. Hav tålmodighed og vent opfyldt af bøn. Bøn kan frembringe det umulige. Syng Herrens pris og gentag Hans navn. Det vil bringe succes.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 18. marts 2005

Ingen kan befri jer, for ingen har bundet jer. I holder fast i den verdslige verdens brændenælde og I græder i smerte. Høgen bliver forfulgt af krager, så længe den bærer fisken i næbbet; den vender og drejer rundt i himlen, idet den prøver at undgå kragerne, der forsøger at snappe fisken; træt slipper den til sidst fisken. I det øjeblik er den fri. Opgiv derfor tilknytning til sanserne, således at sorg og bekymring ikke længere kan plage jer.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 17. marts 2005

Gå videre med jeres øjne på målet. Lad være med at gruble over de fejltagelser, der er begået eller de nederlag, der er lidt, i fortiden. Lad være med at følge sindets luner og fantasier længere. De vil fylde øret med ros eller ris og trække jer væk fra den spirituelle sti. Følg det Guddommeliges kald, der rejser sig fra alle levende væseners hjerte. Tjen Det med en holdning af tilbedelse uden at vente noget tilbage. Når I har dedikeret alle jeres handlinger til den iboende Gud, lad så være med at acceptere selv taknemmelighed. Dette vil gøre jer så rene, at I vil blive i stand til at høre lyden af ”Soham”, som I gentager med hvert eneste af jeres åndedrag.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 16. marts 2005

Vi bliver, hvad vi tænker. Når vi hele tiden fæstner vore tanker på det onde, andre gør, bliver vort sind forgiftet af ondskab. Men modsat når vi fæstner vore tanker på andres dyder og velbefindende, bliver vort sind renset for det forkerte og nærer kun gode tanker. Intet ondt kan gennemtrænge sindet hos en person, der helt har overgivet sig til kærlighed og medfølelse. Derfor skaber vore tanker vor natur.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 15. marts 2005


Sindet er årsagen til binding eller frigørelse. Sindet er som en lås og hjertet er som nøglen. Når nøglen vendes hen imod Gud, er der frigørelse. Når den bliver vendt hen imod verden, er der tilknytning. Derfor må sindet rettes hen imod det, der helligt og rent. Så vil I få et frit, glædeligt, lyksaligt liv. Det menneske, der har udviklet en sådan holdning vil være i en konstant lyksalig væren. Det vil i sandhed være legemliggørelsen af lyksalighed.

-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 14. marts 2005


Mennesket kan ikke opnå noget i verden uden Herrens godkendelse. Det Guddommelige er altings base. Men mennesket er fyldt med den indbildning, at det er den eneste, der gør alting. Denne stolthed er roden til dets ødelæggelse. Det er grunden til dets frustration og skuffelse. Nutidens menneske baserer sit liv på afhængighed af Naturen og glemmer herved Gud. Dette er en alvorlig fejltagelse. I må placere jeres tro på Gud, Universets Skaber, og så herefter nyde, hvad Naturen tilvejebringer. Menneskets vigtigste fornødenhed er tro på Gud.

-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 13. marts 2005


Reducer den bagage, I bærer, når I er på livets rejse. Husk, at alt, der ikke er ”dig”, er bagage! I er ikke kroppen. Altså er kroppen en del af bagagen. Sindet, sanserne, skelneevnen, ønskerne, planerne, fordommene, misfornøjelsen, sorgen, alt dette er dele af bagagen. Kasser dem hurtigt for at gøre jeres rejse lettere, sikrere og mere komfortabel.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 12. marts 2005

Menneskets liv er som en krans med fødsel i den ene ende og død i den anden. Mellem de to ender er alle slags blomster bundet sammen – vanskeligheder, bekymringer, glæder, sorger og drømme. Kun få er bevidst om snoren, der løber igennem alle blomsterne. Uden snoren kan der ikke være nogen krans. Kun den person, der erkender snoren, kan i sandhed kaldes et menneske. Denne snor kaldes Brahma-Sutra (den Guddommelige Snor). Det Guddommelige Atmiske princip er snoren, der findes i alle mennesker og som er kilden til al deres styrke.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 11. marts 2005

Guds Nåde kan ikke vindes ved argumentationens gymnastik, yogaens forvridninger eller askesens fornægtelser. Kun kærlighed kan vinde Den – kærlighed, der ikke behøver gengældelse, kærlighed, der ikke kan handles med, kærlighed, der glad gives som en hyldest til Den Alt Elskende, kærlighed, der ikke tøver. Kun kærlighed kan overkomme vanskeligheder, hvor mange eller frygtindgydende, de end er. Der er ingen styrke mere effektfuld end renhed, ingen lyksalighed mere tilfredsstillende end kærlighed, ingen fryd mere genopbyggende end Bhakti (hengivelse), ingen sejr mere prisværdig end overgivelse.
-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 10. marts 2005

Gud har fire egenskaber, og det er kun, når I kultiverer dem, at I virkelig kan forstå Ham. De er: Kærlighed, Skønhed, Sødme og Pragt. Kærlighed er nok til, at de andre tre knyttes til jer. Når I er fulde af Kærlighed for hele Skabelsens Guddommelighed, er den tilstand sand Skønhed; når I er fordybet i den Universelle Kærlighed, når I Sødmens højdepunkt; når jeres sind mister sin identitet og smelter sammen med det Universelle Sind, da er der ubeskrivelig Pragt.

-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 9. marts 2005


Det vigtigste mål for mennesket er at praktisere den Guddommelige Kærligheds lære. Kærlighedens princip er den mægtigste forenende kraft; den samler alle åndelige øvelser, alle religioner, alle livets mål og alle skrifterne. Den åndelige aspirants vej er først og fremmest vejen med komplet overgivelse til Herren for at fortjene Hans kærlighed og gunst. Den hengivne ofrer alt, han har og nærmer sig Herren på samme måde, på hvilken en brud i dette land frasiger sig alt, der var hendes før ægteskabet, når hun tilslutter sig sin mands husstand. Guds kærlighed kan ikke vindes uden et sådant afkald fra den hengivne.
-SAI BABADagens Ord i Prasanthi Nilayam den 8. marts 2005


At tænke på Gud og gentage Hans navn er den eneste måde, hvorpå udfrielse er let opnåeligt for alle. Folk er tilbøjelige til at bruge Herrens navn tilfældigt, idet de ikke indser Dets kraftfuldhed. Hele Cosmos´ Kraft er indeholdt i Det. I må forstå den rette betydning af Navnet og bruge Det på den rigtige måde. Bhajan (Hengiven sang) er en effektfuld aktivitet, ved hvilken Kama (begær) og Krodha (vrede) kan holdes i skak.

- SAI BABA
 

Pause i Dagens Ord.

På grund af tekniske detaljer er vi højst sandsynligt ikke i stand til at opdatere ”Dagens Ord i Prasanthi Nilayam” i dansk udgave i tiden fra den 14/2 – 07/3 2005 incl. Men herefter vil vi opdatere som sædvanligt hver dag samt sætte de manglende datoer i nævnte periode på siden, sådan at man kan gå tilbage og læse dem i kronologisk rækkefølge. - Webmaster
Dagens Ord: fra 14. feb. til 8. marts 2005 incl.

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 13. februar 2005
Hvis et individ ønsker at opnå succes i sit liv, bør han have tre gode kvaliteter i sig. Den første er at have fast og urokkelig tro på nødvendigheden af at være god. Den anden er at være fri for had, jalousi og ego. Den tredje er at være i stand til at anerkende og nyde, når han ser et andet individ eller samfund i nærheden af sig udføre godt arbejde. Det er gennem disse tre kvaliteter, en persons storhed vil kunne kendes.

- SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 12. februar 2005

Bekymring bliver fjernet ved at have tillid til Gud. Den tillid, der fortæller jer, at hvad end der sker, er for det bedste, og at Herrens vilje vil ske. Ubetinget accept er det bedste våben mod bekymring. Sorg udspringer fra egoisme, følelsen af, at man ikke fortjener at blive behandlet så dårligt, at man er efterladt hjælpeløs. Når egoisme dør, forsvinder sorg. Uvidenhed er kun den fejlagtige identitet med kroppen som ens virkelige selv.

- SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 11. februar 2005

Selvfølgelig lytter Gud til Sine hengivnes bønner. Nogle folk tøver med at bede af frygt for, at deres bønner skulle volde Gud ulejlighed. De tager fejl i deres opfattelse, for Gud kan aldrig blive nok så meget ulejliget. Gud har overhovedet ingen lidelse. Han betragter den hengivnes lykke som Hans lykke.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 10. februar 2005

I menneskekærlighed er Guddommelighed iboende. Forstå dette. I dag er enhver sfære af menneskelig aktivitet forgiftet. Når mennesket engang renser sit hjerte, vil han finde renhed alle steder. Verden udenfor er kun en refleksion af jeres hjerte. Hvis jeres hjerte er fyldt med kærlighed, vil I opleve kærlighed alle steder. Hvis der er had i jeres hjerte, vil det samme blive reflekteret udenfor. Alt, I ser, hører og oplever udenfor, er kun refleksion, reaktion og genhør af jeres indre væren. Derfor er det ukorrekt at udpege andres fejl og mangelfuldheder.
-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
9. februar 2005

Uden urystelig tro på en allestedsnærværende og almægtig Gud bliver livet tørt og ensformigt, overskygget af fortvivlelse og undergang. Kærlighed til Gud og frygt for synd er de to primære behov for et lykkeligt liv. Uden disse to bliver mennesket et uhyre. Mennesket må altid være parat til at ofre sine selviske anliggender til gode for en større helhed. Der er intet så prisværdigt som at give afkald. Vær ærlig og utilknyttet; og marcher fremad med Gud installeret i jeres hjerte for at ofre jeres evner og talenter i opfyldelsen af jeres ansvar.
-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
8. februar 2005

Det er ikke nødvendigt at have rigdom, guld, luksus og komfort for at realisere Gud; ej heller kan man bruge skolestipendium. Alt, der er nødvendigt, er ren hengivelse. Uden renhed i tanke, ord og handling, er det umuligt at erfare det Guddommelige. Gud kan ikke erfares ved pral og selv-overvurdering. Det basale værktøj er at skille sig af med selviskhed og begærlighed, således at man kan engagere sig selv i handlinger i en uegennyttig ånd. Enhver person er berettiget til at indlade sig på denne søgen uanset alder, slægt eller køn.

- SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
7. februar 2005
Buddhi (intellektet) er højst rangerende blandt alle de åndsevner, et menneske er udstyret med. Dets fortrinlighed skyldes nærheden til Atman (sjælen), hvorved Atmans stråler falder direkte på det og giver det energi. Buddhi (intellektet) burde træne dets kontrol over sindet og på samme måde sindet over sanserne. Men hvad der i almindelighed sker, er at Buddhi (intellektet) ikke træner skelneevne; sindet vigter sig over dets overlegenhed over Buddhi (intellektet); og sanserne vigter sig over deres overlegenhed over sindet. Konsekvensen heraf er, at sindet fortsætter i den forkerte retning og livets formål forbliver ufuldendt. For at undgå dette, må Buddhi (intellektet) centrere sig på Atman og sindet burde handle underordnet Buddhi (intellektet).
-SAI BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
6. februar 2005

Misundelse og begærlighed udspringer fra egoet og må omhyggeligt overvåges og kontrolleres. Ligesom haletudsens hale, vil egoet falde af, når man vokser i visdom. Den skal falde af; hvis den bliver skåret af, vil den stakkels haletudse dø. Så lad være at bekymre jer om egoet; Lad visdom udvikles, kontempler på den objektive verdens flygtige natur. Så vil egoets hale ikke længere være synlig.
-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
5. februar 2005

 I må nødvendigvis fjerne onde tanker fra jeres hjerte, pløje hjertet med gode handlinger, vande det med Kærlighed, gøde det med tro, plante Herrens Navns unge planter og indhegne marken med disciplin, ødelægge skadedyr med Shraddha (hengivenhed) og høste Jnanas (Visdommens) afgrøde. Forstå, at Gud er i jer, med jer og omkring jer. Faktisk er I Gud.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
4. februar 2005

 2005 Man kan stille det spørgsmål, at hvis Gud kontrollerer alting, hvilket behov er der så for menneskelig indsats? Ja, Gud er almægtig. Men på samme tid er menneskelig indsats også nødvendig, for uden den kan mennesket ikke nyde gavn af Guds Nåde. Det er kun, hvis I har både Guddommelig Nåde og menneskelig stræben, at I kan opleve lyksalighed, ligesom I kun kan nyde brisen fra en vifte, når I har både en vifte og elektricitet til at få den til at virke.
-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
3. februar 2005

Man bør ikke beskæftige sig med at analysere det gode og dårlige i andre. Hvis vi bruger vore øjne til at finde fejl i andre og bruger al vor tid med denne proces, vil vort hjerte også blive urent og vi vil udvikle dårlige tanker. Hjertet er som en kameralinse. Det objekt, vi drager vores opmærksomhed mod, bliver prentet i sindet. Derfor bør vi gøre et forsøg på at opfatte det gode i hvad end, vi ser.
- SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den
2. februar 2005

Fødsel som menneske er en sjælden og unik chance. For mennesket er udstyret med en indsigtsfuld intelligens, evnen til at udtænke den bedste imellem forskellige handlemåder. Tungen, der ikke gentager Guds Navn, hånden der ikke kender velgørenhed, årene i livet, der ikke kender fred i sindet, talenter, der ikke bliver udfoldet, et liv, der ikke har samlet visdom, et tempel, hvor der ikke er en atmosfære af ærbødighed, tale, der ikke videregiver viden – alt dette er værdiløst. - SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 1. Februar 2005

Tilegnelse til Herren helliggør alle handlinger. Han er Målet for alle handlinger. Han er Tilskynderen, Udføreren, Giveren af al den fornødne styrke og dygtighed og Nyderen af frugterne derfra. Derfor må tilegnelsen være naturligt for jer, idet alt er Hans og intet tilhører jer. Jeres pligt er at have tillid til, at Han er Fremdriften af alle handlinger og drage styrke fra denne overbevisning.

-SAI BABA
Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 31. januar 2005

Den største synd, mennesket begår, er at glemme sin Guddommelighed. Idet han ikke genkender sin sande natur, betragter han sig selv som et adskilt individ og fylder sindet med begær og had. Vi bør ikke opfatte den menneskelige eksistens som sørgelig eller svag og kraftløs. Mennesket er legemliggørelsen af det Guddommelige; han er Væren-Bevidsthed-Lyksalighed. Det Guddommelige i ham udstråler altid lys og glæde. Men grundet de dårlige tankers slør, der dækker hans sind, er han ude af stand til at opleve lyksaligheden.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 30. januar 2005

Den lykke, I søger og den Selv-realisation, der er jeres mål, er begge indeni jer. De kan ikke findes i den ydre verden. Denne tilstand er den samme som hos en person, der tigger mad på gaden, selvom der er søde sager og delikatesser i hans eget hjem. I forestiller jer, at verden og dens ting giver jer lykke. Dette er en illusion, skabt af jeres sind. Det er kun, når I følger intellektets skelneevne, at I vil være i stand til at nyde sand Fred og Glæde.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 29. januar 2005

Overgiv egoet, dediker hvert øjeblik og hver handling til Ham, der har forsikret menneskeheden, at Han vil sikre frihed fra smerte og ondskab. Hvis de bliver spurgt, hvor Gud er, peger folk op mod himlen eller et fjerntliggende sted; Det er da ikke noget under, at Han ikke manifesterer Sig selv! Forstå, at Han er inden i jer, med jer, bagved jer og omkring jer; og Han kan ses og føles overalt. Forstå også, at Han er barmhjertig, ivrig efter at opfylde jeres bønner, hvis de udspringer fra et rent hjerte.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 28. januar 2005

Hvis I i alle de bestræbelser, I gør, sætter jeres lid til en Højere Kraft, vil arbejdet blive let. Dette at stole på Herren, Kilden til al Kraft, er resultat af jeres egen hengivelse. Når I rejser med tog, skal I kun købe billetten, gå ind i det rigtige tog og sætte jer, idet I overlader resten til maskinen. Således bør I også sætte jeres lid til Herren og gå videre, så godt jeres evner rækker. Hav tillid til Herren og Hans Nåde. Prøv at fortjene den ved at bruge den intelligens og skelneevne, Han har udstyret jer med.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 27. januar 2005

Guds hjerte siges at være blødere end smør. Og dog hvor blødt smørret end måtte være, behøver det varme for at smelte. På samme måde burde den hengivne udvikle den nødvendige varme ved sin længsel og sadhana (åndelige øvelse) for at smelte Herrens medfølende hjerte. Den hengivne burde have intens længsel for Herrens barmhjertighed og nåde. Når barnet græder, vil moderen så vente for at vurdere og analysere grådens intensitet? På samme måde er det nok, hvis I beder til Gud i al ærlighed. Det brændende ønske er den eneste sadhana, der let smelter og bevæger Herrens hjerte.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 26. januar 2005

Guds hænder, fødder, ansigt, øjne osv. bliver i teksterne sammenlignet med en lotus. Hvilken betydning har det? Lotusplanten er født i søle. Uden søle og vand kan lotusplanten ikke overleve bare et minut. Ikke desto mindre forbliver lotusplanten ren, uberørt af både sølet og vandet. På samme måde skulle mennesket prøve at forblive uberørt af Samsaras sump (fortidige tendenser) eller af Samsaras vand – verden, i hvilken det lever.

-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 25. januar 2005

Egoet bringer bølge efter bølge af behov og ønsker til jeres opmærksomhed og frister jer til at forsøge at tilfredsstille dem. Dette er en evig cirkel. Prøv at reducere jeres behov og udvid rækkevidden af jeres Kærlighed for at blive fri af jeres egos spiral. Det at leve involverer mange konfrontationer, kammeratskaber, adskillelser, konflikter og forsømmelser. Vi må opgive begge typer af kontakt – den afskyelige og den dejlige. Knyt jer til Gud og verdens illusion vil automatisk falde væk.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 24. januar 2005

Alle forbindelser er tilfældige og midlertidige. Af denne grund må man udføre sine pligter i verden uden tilknytning. Selv når man er involveret i det verdslige liv, må man se forholdene mellem mor og søn, mand og kone, bror og søster osv. som værende ubestandige. Før eller senere er adskillelse uundgåelig. Men mellem Gud og mennesket kan der aldrig være nogen adskillelse. Selv hvis I glemmer Gud, vil Han ikke glemme jer. Derfor bør der udvikles tro på Gud og inderlig længsel efter Hans Kærlighed.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 23. januar 2005

Herren er til stede i et hvert hjerte. Den oplyste person, der har haft en vision af sin Atma (Indre Selv), vil aldrig blive påvirket af sorg; sorg kan aldrig få magt over vedkommende. Atma´en er i myren så vel som i elefanten, i det mindste atom så vel som i luften omkring os. Den søgende må søge indeni for at opdage oprindelsen af sindets ophidselse. Selve denne proces vil skaffe sindet af med dets uophørlige aktivitet, der får det til at tvivle og skændes - samt stabilisere den søgende i den allestedsnærværende Universelle Bevidsthed.

-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 22. januar 2005

Folk klager af nedtrykthed, sorg og lidelse. Dette er kun reaktioner på tabet af noget, man allerede ejer eller fiasko med at få noget, der ønsket. Derfor er den eneste vej for at undgå sorg at overvinde ønsket om det illusoriske. Se verden som Gud. Den vision vil stoppe begær. Når ens begær bliver fokuseret på Gud, er succes sikker og hvert skridt bidrager til opnåelse af Guddommelig Glæde.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 21. januar 2005

Den, der er engageret i livets slag, behøver åndelighedens rustning. Med denne usynlige rustning kan man møde enhver situation. Hvis man i stedet for at bruge denne åndelige rustning skjuler sig i uvidenhed, vil man blive jaget af frygt og bekymring. Så længe ris er dækket af skal, kan den ikke spises. På samme måde kan mennesket ikke opleve sand glæde, før det bliver af med dette uvidenhedens skjul. Herefter må mennesket udvikle overbærenhedens kvalitet. Gennem overbærenhed og åndelige øvelser vil lænkerne af de tilbøjeligheder, der er resultatet af fortidige handlinger, blive brudt.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 20. januar 2005

Hvis du kan vinde Herrens Nåde, kan selv skæbnens forordninger besejres. Der er visse lægemidler, der har påført en udløbsdato, efter hvilken lægemidlet mister sin virkning. Lægemidlet kan stadig være forseglet i en flaske, men efter den dato vil det ikke længere være effektivt. På samme måde kan Herrens Nåde gøre skæbnens forordninger uigennemførlige. Lige som du ikke føler alvorlig smerte i din krop, når lægen giver en morfinindsprøjtning, tillader Herrens Nåde dig at gennemgå besværligheder uden at måtte gennemgå lidelsen.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 19. januar 2005

Herren skabte alting i Universet og beholdt intet Selv. Enhver skabning er blevet givet komplet frihed til at nyde alt, hvad denne ønsker. Men der er en begrænsning. For hver handling er der en tilsvarende reaktion. I er frie til at gøre, hvad I vil i forhold til denne regel. Hvis I misbruger den jer givne frihed og tillader jer forkerte handlinger, må konsekvenserne heraf også nødvendigvis være dårlige. Disse resultater er ikke forårsaget af Gud. Herren påfører ikke nogen skade. Alt, hvad der sker, er konsekvenserne af ens egne tanker og handlinger.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 18. januar 2005

Når et individ søger fuld tilfredsstillelse udenfor sig selv, fejler det; hvis det søger indeni sig selv, kan den (tilfredsstillelsen) opnås succesfuldt. Det Guddommelige Princip indeni os er altid let tilgængeligt og altid lydhør. Smerte føles kun så længe tilknytning eller afsky mod andre former forbliver. Fuldstændig lettelse fra smerten kan kun komme ved udslettelsen af egoet, ved udelukkelsen af det, der reagerer på én ting som smerte og på en anden som fornøjelse og det, hvis hukommelse og omstændigheder opretholder genkendelsen af dualiteten mellem glæde og sorg.

-SAI BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 17. januar 2005

Tjeneste i alle dens former er først og fremmest en åndelig disciplin. Uden inspiration ud fra den holdning, er kilden til at tjene dømt til at ebbe ud og blive tørlagt, eller den kan lave sidespring til stolthed og pragt. Tænk lige for et øjeblik: Tjener I for Gud? Eller tjener Gud gennem jer? Når I giver mælk til et sultent barn eller et tæppe til en frysende broder på fortovet, gør I ikke andet end at lægge en gave fra Gud på et opbevaringssted for det Guddommelige Princip. Gud tjener, og Han tillader jer at påstå, at det er jer, der har udført tjeneste! Uden Hans Vilje, kan ikke engang et græsstrå bevæge sig. Fyld hvert minut med taknemmelighed overfor Giveren og Modtageren af alle gaver.

-SAI BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 16. januar 2005

Lad de små ønsker, for hvilke I nu nærmer jer Gud, blive opfyldt eller ej, lad planerne om forfremmelse og fremskridt, som I lægger foran Gud, blive realiseret eller ej; disse er ikke så vigtige. Det største mål bør være at blive jeres egen herre for at opretholde en nær og konstant forbindelse (sakramente) med det Guddommelige, der er i jer så vel som i Universet, af hvilket I er en del. Lad denne holdning udvikles og byd skuffelser velkomne, for de gør jer stærke og tester jeres mod.

-SAI BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 15. januar 2005

 

Kærlighed bor i mennesket, men som et frø, der må plejes med vand, må Kærlighed i mennesket plejes ved hengiven tjeneste. Kærlighed er en hellig kvalitet. Kærlighed er som nektar. Et menneske, der har smagt den Guddommelige Kærligheds sødme vil ikke ønske andet i verden. Livet må være en konstant manifestation af Kærlighed. Nu til dags bliver kærlighed udtrykt på en hæmmet, selvisk måde. Den har behov for at blive udtrykt i form af tjeneste til samfundet. Derved bliver Kærlighed en gensidig, evigt udvidende oplevelse.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 14. januar 2005

 

Makara Sankanthi (sommerjævndøgn) markeres solens bevægelse fra den sydlige horisont til den nordlige horisont. Denne solens nordvendte bevægelse har enorm åndelig betydning. Nord bliver symboliseret af Himaachala. Hima betyder sne. Den er ren, uforstyrret og lindrende kølig. Alt dette udstyrer den med kvaliteten Prasanthi (højeste fred). Achala betyder det, der er roligt og urysteligt. Himaachala referer ikke til de fysiske Himalaya bjerge. Den repræsenterer det, der er køligt, fredfyldt og roligt. Fra i dag siges solen at bevæge sig hen i mod et sådant stadie. Solen symboliserer menneskets vision. Solens nordvendte bevægelse er et tegn til menneskene om at dreje deres vision mod det, der er køligt, fredfyldt og uforanderligt, d.v.s. mod det Guddommelige indeni.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 13. januar 2005

Det, Gud elsker mest, er blomsterne, der blomstrer på menneskets eget livstræ, fodret og opfostret med dets (menneskets) egen erfaring og oprigtighed. Det er blomster af dyderne, dyrket i dets hjertes have. Af disse dyder er ikke-vold den vigtigste. Den involverer meget mere end at afstå fra at skade levende væsener. Man burde afstå fra at forårsage smerte mod ethvert levende væsen, ikke bare i gerning, men også i ord og tanke. Man bør ikke nære nogen som helst idé om at såre eller ydmyge en anden.

-SAI BABA
 

 

 

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 12. januar 2005

 

Floden stræber, længes efter og kæmper for at smelte sammen med havet, fra hvilket den er kommet. Den har hele tiden den fuldbyrdelse i sin bevidsthed. Den forsøger at gøre sig ren og gennemsigtig for at blive hilst velkommen af dens ophav. Den overkommer alle besværligheder i terrænet for at rejse succesfuldt mod dens mål. Mennesket må også udnytte al den fysiske, mentale, intellektuelle og moralske gave, Gud har bevilget det, så det kan rejse til Realisationens Mål.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 11. januar 2005

 

Sport og lege skal ikke kun betragtes som alene verdslige aktiviteter. De lærer os mange moralske og spirituelle principper. En sand elev er en, der opnår udmærkelse på fysiske, mentale og spirituelle områder. Man bør ikke alene stræbe efter fysisk styrke og glæde. Man bør stræbe hårdt for at få kontrol over sindet. En, der bliver slave af sindet, er dømt til at blive svag, hvor fysisk kraftfuld denne end måtte være. Sindets kraft kan ikke sammenlignes med noget andet. Det er fra sindet, de værdifuldeste dyder stammer. Hvis menneskelige værdier mistes, bliver livet værdiløst. Værdier kan hverken opnås alene ved studier af hellige tekster eller kan videreføres ved indlærte forskrifter. De stammer indefra. Når vi udvikler ædle tanker og følger sandhedens sti i vort daglige liv, vil menneskelige værdier blomstre i os og beskytte os under alle omstændigheder.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 10. januar 2005

 

Beviset på regn er, at jorden bliver våd. På samme måde er beviset på sand hengivelse den Fred i sindet, som den søgende har været i stand til at opnå - den Fred, der beskytter ham imod at blive nedslået over angreb for fejltagelser og skuffelser, den stilhed i sindet, som ikke bliver ophidset af tab og vanære eller foruroliget af vrede, jalousi og andre lavere følelser. Erkend, at I er legemliggørelsen af den Fred. Hvem som helst, der har beslutning, skelneevne, standhaftighed og oprigtighed til at nå Målet, vil nå Det.

 

-SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 9. januar 2005

 

Pilgrimmen må rejse igennem og overskride de verdslige ønskers umådelige udørken, overvinde vredens og hadets tykke, sølede vækster og passere egoets og ondskabens klipper, så han kan hvile på harmoniens og kærlighedens saftige, grønne græsgange. Når han således er blevet sine indre fjenders mester, må han hvile i sit eget hjertes stilhed med al sin indre ophidselse stilnet. Når den søgende på denne måde er fæstnet i sin dybeste bevidstheds uforstyrrede ro, tænder opvågningens flamme sig selv. I det øjeblik indser den søgende, at han er et med Universet, at han er den Udelelige Brahman.

 

- SAI BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 8. januar 2005

En ”Manishi” (almindeligt menneske) bliver transformeret til en ”Maharishi” (oplyst) ved deltagelse i uselvisk tjeneste. Sandt at sige kan den fordel, der kan opnås ved tjeneste, ikke erhverves selv ved udførelsen af streng spartanskhed. Tjeneste bringer mennesker nærmere hinanden og fremmer hengivenhed og venskab. Uden denne følelse af venskab og kærlighed til sin næste, kan man ikke opnå nærhed med Herren. Indsæt i jeres hjerte den følelse, at tjenesten, I giver til jeres næste er tjeneste til Gud.

-BABA
 


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 7. januar 2005

I vågenstadiet og i drømmestadiet er treenigheden af Gud, individet og verden tilsyneladende virkelighed. Men i det dybe søvnstadie er sindet stillet i bero og disse tre eksistenser eksisterer ikke.
Dette faktum kan erfares af alle. I det dybe søvnstadie er man fuldstændigt ubevidst om sit navn, form, status osv. Men når man vågner, opdager man, at det ”jeg”, hvilket man er sig bevidst i vågentilstanden, også var til stede i den dybe søvn. Formålet med alle åndelige discipliner er at afdække, af hvilken natur det er, det ”jeg”, der opleves i alle stadierne – vågen, drøm og dyb søvn.

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 6. januar 2005

Sadhaka´en (den åndeligt søgende) må være årvågen for ikke at blive ophidset over trivielle og smålige ting, for det vil forsinke hans fremskridt. Vrede må transformeres med systematisk indsats. Man må modstå impulsen til at indgå i diskussioner og skænderier, for dette breder en stemning af rivaliseren og leder én hen til følelser af vrede og hævn. Vrede er i bund og grund årsag til al forkert opførsel. Derfor må I udvikle Kærlighed til alle væsener og således holde uønskede vaner og tendenser i skak.

-BABA
 

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 5. januar 2005

Enhver handling, der bliver udført med bevidsthed om kroppen er helt sikkert egoistisk. Uselvisk tjeneste kan aldrig udføres, medens man er fordybet i kropsbevidsthed. Gudsbevidsthed i stedet for kropsbevidsthed vil frembringe den Guddommelige Kærligheds Pragt inde fra hjertet. Med denne opfattelse som inspiration og vejviser, kan mennesket opnå meget godt. Vi må udvikle den opfattelse, at alting er Guds Vilje, at alt er Hans Leela (Guddommelig Leg).

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 4. januar 2005

 

Bliv ikke tilknyttet denne midlertidige krop; brug den som et værktøj. Betragt jer selv som værende adskilt fra kroppen, der er skabt af forbindelsen mellem de fem elementer. Opfat jer selv som værende den uforgængelige Atma (Gud). Kroppen er hovedårsagen til al sorg og elendighed. Få kroppen til at lystre jeres vilje. Koncentrer jer om den sandhed, at kroppen og Atma (Gud) er adskilt. Denne øvelse er uundværlig for at realisere sandheden om jeres Guddommelighed.

 

-BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 3. januar 2004

Den gnist af Kærlighed, I har indeni jer, må værnes om og plejes; så vil hvert væsen blive Gud, hver handling blive Guddommelig og hver reaktion, I vil få fra den ydre verden blive behandlet med Kærlighed og sødet med nektar. Når I elsker Gud i alle væsener, reagerer Han med Kærlighed. Elsk Gud, endskønt modgang er jeres lod, elsk Ham, endskønt I bliver afvist og irettesat; for det er kun ved det lange, hårde arbejde ved smeltediglen, at metallet bliver rent og pletfrit.

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 2. januar 2005

Træet er en bred udfoldelse af blade og blomster, frugt og grønt. Det er en viftes udfoldede system af stamme, grene og kviste. Alt dette er vokset ud af et eneste lille frø! Reflekter en stund på livets storslåede skare med alle de rige variationer; den stærke og den svage, jæger og bytte, mismodig og fornøjet – hele denne uendelige variation af skabte væsener er kommet fra – og har i deres kerne det Guddommelige Frø. Når I visualiserer denne iboende Guddommelighed, bliver I ydmyge, vise og fulde af Kærlighed.

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 1. januar 2005

 Sai Ram og Godt Nytår

Alle forventer, at det nye år vil bringe fred, lykke og fremgang. Men denne dag er mage til enhver anden. Oplevelsen af fornøjelse og smerte beror på individets handlinger. Fortjenstfulde handlinger vil ikke medføre ulykke og syndefulde handlinger kan ikke give glæde. Man er forpligtet til at se konsekvenserne af sine handlinger i øjnene. Men man behandler fornøjelse og smerte på samme måde, når man bliver modtageren af Guds Nåde. Guds Nåde nedbryder bjerge af synder og bringer fred.

 

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 31. december 2004

Livet er en pilgrimsrejse ad verdens rå og kedsommelige vej. Men med Guds Navn på læberne, vil pilgrimmen ikke lide af tørst; med Guds Form i sit hjerte, vil han ikke føle nogen udmattelse. Husk, at I nærmer jer Gud med hvert skridt. Det er en vedvarende rejse, gennem dag og nat; gennem dal og ørken; gennem tårer og smil og gennem fødsel og død. Når vejen ender og Målet er nået, finder pilgrimmen ud af, at han kun er rejst fra sig selv til sig selv. Han indser, at den Gud, han søgte, hele tiden var i ham, rundt om ham og ved siden af ham!

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 30. december 2004

Den bedste måde at komme af med illusion, er at slå til præcis ved dens rødder – den fejltagelse, at I er kroppen med et navn og form, tilknyttet sanserne, intelligensen og sindet. Siger I ikke: ”min næse, mit sind, min hånd, min grund”, ligesom I siger: ”min bog, min paraply”? Hvem er dette ”jeg”, der kalder alt dette ”mit”? Det er det virkelige ”Dig”. Det var der, da I blev født og eksisterer, selv når I sover og har glemt alt andet inklusive kroppen. Det ”Jeg” kan ikke skades; Det forandrer sig ikke, Det kender ikke død eller fødsel. Lær disciplinen, der gør jer klar over denne Sandhed og I vil for evigt være frie og uden frygt.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 29. december 2004

Erfaringen fra dette ene liv må være nok til at vise jer, at der ikke er nogen glæde, der ikke veksler med sorg, at både sorg og glæde er kortlivede og begge beror på sindet og dets kontrol. Denne verden holder jer bundet; det er et fængsel, fra hvilket I må frigøres. I burde planlægge aldrig at vende tilbage til det igen. Midlerne til denne permanente frigørelse er sadhana (åndelig bestræbelse), sathkarma (gode gerninger), bhakti (tilbedelse) og upasana (tilbedelse). Disse handlinger hjælper jer ved at formindske jeres behov, indskrænke jeres ønsker og lærer jer uafhængighed af sanselige fornøjelser. Disse er lænkerne, der binder jer til kroppen og sanserne, til de yderste følelser af grådighed og had, til de blinde passioner af vrede og begær. Flygt fra dem og I vil nyde vedvarende fred.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 28. december 2004

Den menneskelige krop er en gave fra Gud. Den skal bruges som en tømmerflåde til at krydse dette Samsaras (verdens) ophidsede hav, der ligger imellem binding og frigørelse. Vågn op til denne pligt, medens jeres fysiske og mentale evner stadig er stærke og skelneevnens kraft stadig er skarp.
Udsæt ikke søsætningen af tømmerflåden, Udsæt ikke søsætningen af tømmerflåden, for den kan hurtigt blive ubehjælpsom. Den kan bebyrdes med sygdom og al jeres opmærksomhed må så bruges til dens opretholdelse. Stræb efter ædle formål, få større idealer. Tænk på den usammenlignelige glæde, der vil strømme indeni jer, når I nærmer jer Frigørelsens Strand.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 27. december 2004

Livet er en mosaik af fornøjelse og smerte – sorg er et interval mellem to øjeblikke af glæde. Der er ingen rose uden en torn; den omhyggelige vil undgå det stikkende og plukke blomsten. Der er ingen bi uden en brod; dygtighed er at samle honningen alligevel. Problemer og hårde, lange anstrengelser kan overvælde jer, men I må aldrig tillade dem at aflede jer fra pligtens og hengivelsens vej.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 26. december 2004

Mennesket ser naturen som grusom, fordi dets eget sind er grusomt. Klar øjet, rens sindet og I vil se naturen som en Guddommelig, Kærlig Eksistens. Kærlighed er den basale følelse, der støtter mennesket og styrker dets beslutning om at gå fremad. Uden Kærlighed er mennesket blændet og verden vil se ud til at som en mørk og frygtindgydende jungle. Kærlighed er forbundet med liv. Faktisk er Kærlighed livet. En person, der ikke deler Kærlighed, er så godt som død. Derfor må Kærlighed vokse i evigt-udvidende cirkler. En, der ikke har Kærlighed til Gud, kan let begå synder og miste alle moralske værdier. Kærlighed til Gud fremmer frygt for synd og får jer til at leve et moralsk liv.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 25. december 2004
Sai Babas Juletale
Jesus var en Mester, født med en Mission: at genindføre kærlighed, barmhjertighed og medfølelse i menneskets hjerte. Han indeholdt ikke selviskhed, ej heller agtede han på livets glæder og sorger. Han havde et hjerte, der reagerede på smertens kalden. Kristus lærte folk at elske alle væsener og tjene alle med medfølelse. Det er kun ved at praktisere disse idealer, at man i sandhed kan fejre Hans Fødselsdag. Tilbedelse betyder at elske andre med hele jeres hjerte. I må leve i kærlighed og føre et uselvisk liv, baseret på kærlighed. Dette er den rette måde at fejre Kristi fødsel.

-BABA


Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 24. december 2004

Mennesket har den unikke evne til at opfatte og påskønne Skabelsens skønhed og udtrykke følelser af kærlighed, medfølelse og sympati over for dets medskabninger. Det kan ikke kun undersøge
naturens hemmeligheder, men også dets egen mysterium og erkende Guddommeligheden inden i sig selv. Og dog, optaget af den materielle verden, har det mistet sin følelse af åndelighed og ophøjethed. Sandhed bliver bare et ord i ordbogen; Dyder som ydmyghed, tålmodighed og ærefrygt synes også at have mistet deres relevans. Den eneste ting, mennesket kan holde sig til i dette trøstesløse mørke, er Guds Navn. Det er den tømmerflåde, der vil føre det over verdens stormfulde hav.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 23. december 2004

I må ved konstant fordybelse erkende, at verden er Guds Legeme og I er celler i den krop. Verdens velfærd er også jeres velfærd. Vær overbevist om dette og lev i den ånd. Dette er sand åndelighed. Sadhakaen (den åndelige aspirant) kan ikke afskære sig selv fra verden og undslippe ind i ensomhed, for verden vil følge ham selv ind i den dybeste hule eller mørkeste skov. Sadhakaen kan kun fordre fremgang, når han i sig selv har etableret den faste tro på menneskehedens Enhed.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 22. december 2004

Fra den snæversynede vision af ”individuelt behov”, må mennesket rejse ind i den udvidede vision af det ”universelle”. Når en dråbe vand falder ned i havet, mister den sin snævre individualitet og antager selv det store havs natur. Hvis den i stedet søger at leve adskilt som en dråbe, vil den snart forsvinde og reduceres til ikke-eksisterende. Vi må blive klar over, at vi er del af den ene Sandhed, der omfatter alt i universet.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 21. december 2004

Menneskets opførsel er baseret på dets tanker. Tanker er baseret på ønsker. Ønsker beror på det selskab, man omgås. Pæne folks selskab får pæne tanker til at opstå. Sindet er af naturen rent, men det bliver forgiftet ved forbindelse med onde kvaliteter. At gøre sindet rent er derfor den væsentligste åndelige handling, man har at tage på sig. De fejl, der er blevet begået, må helhjertet angres. Denne bodsøvelse vil rense jeres sind og gøre det helligt.

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 20. december 2004

Mennesket bliver forført ved at identificere sig med kroppen, og derfor opfatter det adskilthed i skabelsen. I virkeligheden ligger Enheden bagved den tilsyneladende adskilthed. Hvilken som helst forskel I ser, er kun skabt af jeres eget sind. Menneskets sind alene er ansvarlig for både dets binding og frigørelse. Erkend Sandheden, at den samme Guddommelige essens er til stede i alle, og I vil blive fri for alle forskelle og konflikter.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 19. december 2004

Hvilke talenter en person end må indeholde, må de dedikeres til tjeneste for menneskeheden, faktisk til alle levende væsener. Deri ligger livets fuldstændiggørelse. Alle mennesker er samme slægt, formet af de samme fem elementer med den samme Guddommelige Essens, der bor i alle. Tjeneste til jeres medmennesker vil hjælpe jeres Guddommelighed til at blomstre, for tjeneste for mennesket er tjeneste for Gud. Gud bor i hjertet af hvert eneste menneske og hver eneste levende skabning, i hver sten og stub. Lad enhver handling være en blomst, der ofres ved Guds fødder, fri for misundelsens og egoismens krybende orme, og fuld af duften af Kærlighed og Opofrelse.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 18. december 2004

Når I erklærer en anden person for dårlig eller uren, udsteder I en erklæring om jeres egen svaghed.
Jeres egne fejl bliver belyst som andres ufuldkommenhed. Ingen må dømme andre, idet man dømmer sig selv ved at gøre det. Et individs ord kan være skånselsløse, handlingerne være forkastelige og opførslen afskyelig, men det er ikke desto mindre Guddommeligt. Se på alle – ikke som kroppe med navne og forme – men som det Universelle Selv. Udvikl denne måde at se det Guddommelige i alle. På denne måde kan I få jeres sind renset for dets fordomme.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 17. december 2004

Det Guddommelige Princip kan ikke udtrykkes og forklares. Det må opleves. Det rige, det fuldkomne og dybden af den oplevelse kan aldrig kommunikeres til andre. Man må føle, at det er ens højeste skæbne at få den oplevelse. Mennesket er ikke et lavt bæst, født i slim eller synd, hvis skæbne suppleres med en trist tilværelse - for herefter at blive udslettet for evigt. Det er Udødeligt. Det er Evigt.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 16. december 2004

Gå med jeres øjne rettet mod målet. Lad være med at bekymre jer om fortidige fejltagelser og fiaskoer. Lad være med mere at følge sindets griller og forestillinger. De vil kun trække jer væk fra den åndelige vej. Lyt til kaldet fra Det Guddommelige, der opstår i hjertet af ethvert levende væsen. Tjen alle med en ærefuld attitude uden at forvente noget til gengæld. Forvent ikke en gang taknemmelighed, selvom I har dedikeret alle jeres handlinger til den iboende Gud.

-BABA

 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 15. december 2004

Når mennesket endeligt er fri af unødig tilknytning til kroppen, er det også befriet fra forskellen på glæde og sorg, godt og ondt, fornøjelse og smerte osv. Det er fast forankret i ligevægt, lykke og uforstyrret fred. Der opdager mennesket, at verden er én i Gud; at alt er Glæde, Kærlighed og Lyksalighed. Det erkender, at det selv er denne tilsyneladende verden, at alle de mangeartede manifestationer er genspejlinger af den Guddommelige Vilje, som er dets egen Virkelighed. Denne ekspansion af dets individualitet er menneskets højeste mål. Det giver den Højeste Ananda (Lyksalighed), en oplevelse, for hvilken mange vismænd og helgener bruger år på i bøn og bodshandlinger.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 14. december 2004

I er legemliggørelsen af Renhed, Kærlighed og Lyksalighed. Det miserable, begrænsede individ, I anser jer selv for, må afvises. I er fri, men alligevel føler I, at I er bundet og går og hænger med næbbet i det fængsel, I tror, I er fanget i. Erkend Sandheden; det vil sætte jer fri. I er ikke kroppen, sindet, intellektet, hjernen, hjertet eller det lille ego. I er det Uendelige, Universelle Absolutte.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 13. december 2004

Mennesket er født med stor tørst og dyb sult efter lyksalighed. Det har svage minder om at være arving til Lyksalighedens Kongerige. Men det ved ikke på hvilken måde, det kan gøre sit krav gældende til denne arv. Noget inden i det gør oprør, når det er dømt til at dø, at lide og at hade. Dets indre stemme hvisker, at det er Udødelighedens, Lyksalighedens og Kærlighedens Barn. Men mennesket ignorerer denne hvisken og ligesom en, der bytter diamanter for skrammel, løber det omkring i søgen efter middelmådig glæde og snusket velvære.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 12. december 2004

Et menneske må kun eje så megen rigdom, der er nødvendigt. Det er som størrelsen af ens sko. Hvis skoene er for store, kan man ikke gå ordentligt i dem. Hvis de er for små, kan man ikke bruge dem. Derfor er det ønskværdigt kun at have den mængde rigdom, som er passende til ens basale nødvendigheder. Gud vil skænke jer det, I behøver og fortjener. Vær derfor altid tilfreds og taknemmelig.

-BABA
 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 11. december 2004

Øjet, som er knap 5 cm. langt kan se millioner af kilometer ud i rummet, men er ude af stand til at se sig selv. Menneskets tilstand er også sådan. Han kan analysere andres motiver, tælle andres fejl, kortlægge andres færdigheder og evner, men er ude at stand til at analysere sig selv, sine følelser og sindstilstande; han er uvillig til at opdage sine egne fejl; han er ude af stand til at vurdere sin medfødte evne og virkeliggøre sin indre Virkelighed. Denne kraft kan kun opnås ved hjælp af det velgørende selskab af sadhakas (spirituelle aspiranter).

-BABA

 

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 10. december 2004

Hvilken glæde det er at opdage det indre havs lyksalighed, at dykke dybt ned i Sandhedens dyb og blive den, I virkelig er, Det Absolutte. Hvilke problemer kan nogensinde ryste jer, der er udødelige? Problemer og vanskeligheder er vadesten, der bærer jer og ikke sten, der stopper jer. Når I engang realiserer, at I er Éet med den alt-elskende Gud, hvordan kan bekymring nogensinde angribe jer igen. Bekymring er ikke jeres sande natur. Jeres sande natur er lyksalighed og ren, uselvisk Kærlighed.

-BABA

 

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 9. december 2004

Vær handlekraftig – lad handling være velkommen – det er budskabet, som Gud giver mennesket ved dets fødsel. Det, at trække vejret, lærer jer at gentage ”Soham”* hele tiden. ”So” ved indånding og ”ham” ved udånding. Således er handling virkelig livets essens. Udvælg den handling, der er fremmende for jeres spirituelle fremgang, ud fra det stadie, på hvilket I befinder jer nu. Der er ingen høj eller lav opgave. Øjnene må se, ørerne må høre og hænderne må holde. Det er deres dharma (medfødte pligt). Hvert menneske må udføre sin egen dharma.

-BABA

*Soham (Jeg er Gud).
 

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 8. december 2004

En bil er ikke beregnet til bare at blive stillet hen i en garage. Den er beregnet til vejene, til at køre jer hurtigt og sikkert til jeres bestemmelsessted. På samme måde må jeres krop tjene dens opgave at bære jer på jeres rejse. Rejse hvorhen? Ikke, som det er sket, til kirkegården. I har mere noble ting at gøre end bare at dø! I må kende Jeres egen Virkelighed, før I dør og smelte ind i den Højeste Lyksalighed. Brug kroppen til at opdage jeres egen Guddommelighed. Helliggør hvert eneste øjeblik af jeres visit på Jorden med fromme dyder og hellige tanker.

-BABA

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 7. december 2004

Læreren (foregangsmand) advarer og vækker. Han afdækker Sandheden og opmuntrer jer til at udvikle jer frem mod Den. Men det er jeres længsel, der er vigtigst. Læreren er som en gartner, som plejer planterne, men de unge planter må skyde, før han kan tage over. Han tilføjer intet nyt til planten; han hjælper den kun til at vokse i overensstemmelse med dens egen skæbne, måske hurtigere og mere fuldstændigt, men aldrig imod dens indre natur.

-BABA


Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 6. december 2004.

Begær danner ønsker. Ønsker forårsager fødsel og også død. Når mennesket bliver fri af begær, behøver han ikke at gennemgå kredsløbet af fødsel og død. De på hinanden følgende fødsler skyldes uopfyldte begær og afgøres af dem. Men ønsket om at kende Gud, at elske Gud og at blive elsket af Gud er ikke begær, der binder. Når bevidstheden om Gud vågner i al sin pragt, vil ethvert verdsligt begær reduceres til aske af de brændende flammer fra denne bevidsthed. Da smelter det individuelle selv sammen med det Universelle Selv og fryder sig i Højeste Fred.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 5. december 2004

Alle vanskeligheder dukker op, fordi mennesket er besat af sindet og glemmer Atma (Det Indre Selv). Når jeres liv er oplyst af Atmas Stråleglans, vil sindet blive sat i skyggen. Når kroppen og sindet bliver opløst, vil I forstå jeres natur som værende selve det Atmiske Princip. Folk kan ikke virkeliggøre, at den fænomene verden er en Guddommelig Manifestation og at den, der oplever denne verden, også er Guddommelig. Når denne spirituelle Enhed bliver virkeliggjort, forsvinder de tilsyneladende skel mellem mennesket og Universet omkring ham.

-BABA
Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 4. december 2004

Kontempler på Gud som Kærlighed. Dette er den letteste vej til Gud. Nogle frygter, at Guds Nåde vil blive dem nægtet, fordi de ikke har kræfter til at tage på pilgrimsrejse eller har kendskab til Hellige Skrifter. Denne tro er forkert, for Gud måler ikke Nåde, svarende til ydre præstationer. Han bliver ikke berørt af kvantitet. For at tilfredsstille sult, behøver man ikke korn fra alverdens kornkamre; een håndfuld er nok. På samme måde er en lille offerhandling nok til at vinde Hans Nåde for altid.

-BABA

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 3. december 2004

Herrens Nåde bliver tildelt hver enkelt hengiven i henhold til dennes spirituelle bevidsthedsniveau. Havet er umådeligt og grænseløst. Men den mængde vand, I kan bære med jer derfra, bestemmes ud fra størrelsen af den beholder, I bærer til dens strand. Hvis beholderen er lille, kan I ikke fylde den udover dens kapacitet. På samme måde, hvis jeres hjerte er hæmmet, vil Guddommelig Nåde blive lige så begrænset. Udvid jeres hjerte ved at gøre jer fri af snævre forskelle og på denne måde erkende Sandheden, at det Guddommelige bor i alle.

-BABA
 

Dagens Ord fra Prasanthi Nilayam den 2. december 2004

Lige fra fødselstidspunktet, opsøger lidelse mennesket i en eller anden form gennem livet. Hvis man opretholde ligevægt og fred, gennem alle disse prøvelser, må man lede et retskaffent liv med fast tro på Gud. Der er ingen grund til at opgive éns pligter. Men alle handlinger burde udføres om et offer til Gud. På denne måde bliver selv almindelige handlinger helliggjort. Kærlighed til Gud burde udtrykke sig som helliggørelse af enhver handling.

-BABA 

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 1. december 2004


Kærlighed er livets frugt. En frugt har af tre komponenter: skindet, den saftige kerne og frøet. For at opleve frugtens sødme, må vi først fjerne skindet. Skindet repræsenterer egoisme, den ”jeg” følelse, som udelukker, begrænser og individualiserer. Frøet repræsenterer selviskhed, følelsen af ”min”, som er besiddende og grådig. Denne må også fjernes. Det, der er tilbage, er den søde saft, Rasa, som Upanishaderne (hellige skrifter) beskriver som Guddommelig, den Højeste Kærlighed.

-BABA

Dagens Ord i Prasanthi Nilayam den 30. november 2004

Først står Gud lidt væk og iagttager dine anstrengelser. Han er som læreren, der står ved siden af, medens eleven besvarer eksamenspapirerne. Hvis du skiller dig af med tilknytning til den materielle verden og begynder at gøre godt og tjene andre, nærmer Gud sig opmuntrende. Han er som solen, der står og venter udenfor den lukkede dør uden at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse eller banke på døren. Han venter ganske enkelt. Men når døren bliver åbnet bare en lille smule, strømmer solens lys ind med det samme og driver mørket ud. Hvis du spørger Gud om hjælp, er Han lige ved siden af dig med Hænderne strakt frem for at hjælpe dig. Så alt, hvad du behøver, er skelneevnen til at bede til Gud og visdommen til at huske Ham.

-BABA
Dagens Ord i Prasanthi Nilayam 29. november 2004

 Menneskets hjerte er som purt guld, men da han tilknytter sig verdslige ønsker, mister han sit værd så vel som sit strålende lys. Forgift ikke jeres sind med verdslige ønsker. I har opnået denne fødsel som menneske som et resultat af fortjenstfulde gerninger i tidligere liv. Misbrug det ikke. Menneskeligt liv er af høj værdi. Folk tragter efter at nå Nirvana (Udfrielse). For at opnå Nirvana må man have et rent hjerte. Sand Nirvana ligger i at have kærlighed til Gud, frygt for synd og moralitet i samfund.

 

-BABADagens Ord i Prasanthi den 28. november 2004

Mennesket har valget mellem to veje – Pravritti Marga (den udvendige vej med involvering) eller Nivritti Marga (den indvendige vej med ikke-involvering). Hvis mennesket bliver involveret i verden, bliver han konfronteret med de seks indre fjender – begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og had. Hvis han ikke er tilknyttet verden, bliver mennesket hjulpet af seks indre venner – kontrol over sanser og sind, sjælsstyrke, tilfredshed, tro og ligevægt. Den menneskelige krop er hellig som Guds Tempel; men fjenderne må udryddes og vennerne må få adgang, før det Guddommelige kan grundlægges der.

-BABA


 Dagens Ord 27. november 2004

Når vi har penge i overmål, avler det stolthed, dovenskab og foragt overfor andre. Ved efterstræbelse af penge, falder mennesket til et dyrisk niveau. Penge er som gødnings natur. Hvis de bunkes sammen på et sted, forurener de luften. Spred det langt omkring, strø det ud over marker og I vil blive belønnet med en kæmpe høst. Også hvis penge bliver brugt til at fremme godt arbejde, giver det tilfredshed og lykke i mængder.

-BABA

Dagens ord i Prasanthi den 26. november 2004.

Det Guddommelige er allestedsnærværende. Hele Kosmos er gennemtrængt og opretholdt af denne Guddommelige Energi. Mennesket må udføre den nødvendige indsats og opofrelse for at kunne erkende det Guddommelige. Alle dårlige tendenser må afvises i det øjeblik, de trænger ind i det menneskelige sind. Sand hengivelse er at eliminere menneskets dyriske tendenser. Mennesket burde søge at virkeliggøre den evige Guddommelighed inden i ham. Dette er det vigtigste formål i menneskelivet.

-BABA


Dagens ord den 25. november 2004:

 Den Guddommelige Kærligheds Natur er forskellig fra den menneskelige tilknytning. Den er tidløs og konstant. Gør Den til jeres eneste ideal. Den er iboende i jer; alt, der behøver at blive gjort, er at manifestere Den på den rigtige måde. Hvis der er sukker i bunden af en vandbeholder, kan I gøre vandet sødt ved at røre rundt i sukkeret for at opløse det. På samme måde er jeres hjerte en beholder, på bunden af hvilken der er Guddommelighed. Tag en ske med Buddhi (intellektet), rør rundt i hjertet med processen fra spirituelle øvelser. Så vil Guddommelighed gennemstrømme hele kroppen.

 

-BABA

 

 


 

Dagens ord den 24. november 2004:

 

Fysiske øjne er kun nyttige for at kunne se den fænomene verden. Hvert menneske må udvikle den indre vision af visdom for at erfare Atma. Det er kun, når I føler, at Kosmos er gennemtrængt af det Guddommelige, at Kosmos vil åbne sig for jer som en manifestation af det Guddommelige. Alle Navne og Former er Hans. Navne og Former kan være forskellige, men Atma er den samme i alle. Erkend alle væseners Ènhed. Så vil I blive fyldt med Universel Kærlighed.

 

-BABA


23/11/2004   Teksten fra den Guddommelige Tale, holdt af Bhagawan Sri Sathya Sai Baba den 23. november 2004

 

 

:

Jeg må bede jer om som fødselsdagsgave kun at give Mig en eneste ting – reducer din selviskhed; Nedsæt jeres forkerte ønsker. Opdræt jeres opofrelsens ånd og bliv menneskelige.
Avataren kommer for at redde menneskeheden på grund af Hans Kærlighed og Medfølelse. Han kommer ned på menneskets stade og opildner den Guddommelige Bevidsthed i Ham for at få jer til at nå det højeste mål at smelte sammen med det Absolutte. Denne chance er blevet tildelt jer som belønning for bedrifter, opnået i mange tidligere liv.

Baba

English

23/11/2004

I must ask you to give me as a birthday offering only one thing – reduce your selfishness; abate your wrong desires. Foster your spirit of sacrifice and become human beings.
The Avatar comes to save mankind out of His Love and Compassion. He comes down to the level of man and arouses the divine consciousness in Him in order to enable you to reach the highest goal of merging with the absolute. This chance has been granted to you as a reward for merit acquired in many previous lives.

BABA

 © Copyrights:  www.saibabaofindia.com
 

Dette er en privat website og er ikke tilknyttet sathya sai baba landsforeningen, dansk sathya sai baba forlag eller sathya sai organisation. a