Online Sai Baba bog på dansk: Den guddommeliges legs befriende kildevæld
Originaltitel: Leela Kaivalya Vahini -Indgår i serien: ”Sai Baba Baba på dansk”
 

Indhold
Oversætterens kommentarer vedrørende serien: ”Sai Baba på dansk”.  

Forord

 

Kapitel 1      Den kosmiske legs guddommelige kildevæld                                      

 

Kapitel 2       Sai Baba taler med en person, der søger åndelig fremgang -                                              en åndeligt søgende

Ordliste
 

 HOME    Danske sider   Vidya Vahini - Den højeste videns kildevæld - Af Sathya Sai Baba

 

 
Gennem årerne er der udkommet 15 bøger af Sathya Sai Baba. Disse værker udgør ”Vahini – serien”. Vahini betyder ’en strøm’, ’noget der er i bevægelse’.

 

Bøgerne er skrevet på sproget telegu. Fra telegu er bøgerne blevet oversat til bl.a. engelsk. Disse engelske oversættelser indeholder de sanskrit ord, som Sai Baba anvendte, da Han skrev teksterne. I alt er der anvendt 2.491 forskellige ord på sanskrit i ”vahini-serien”. Mange af ordene dækker begreber, der kun vanskeligt lader sig forklare endsige oversætte. Forklaringen af visse ord ville, selv om man anvendte flere sider, ikke være fyldestgørende. For at få et fuldstændigt indtryk af teksternes betydning kræver det et studie af mange ords og begrebers sande mening.

 

Jeg har valgt at oversætte Sai Baba’s bøger til dansk uden brug af sanskrit ord. Det betyder, at den fulde, helt præcise forståelse af Sai Baba’s tekster ikke fremgår af oversættelsen. Endvidere betyder det, at læseren ikke stifter bekendtskab med de oprindeligt anvendte sanskrit ord og således ikke selv kan undersøge den dybere betydning af et ord eller begreb. Læsere, der ønsker at studere Sai Baba’s Lære ned i de mindste detaljer, må derfor søge andre kilder.  

 

At læse Sai Baba’s bøger på dansk uden brug af sanskrit ord kan være en velsignelse. Sai Baba’s centrale budskaber kan gå rent ind i læserens bevidsthed. De hundredvis af råd og anvisninger, som Sai Baba videregiver, leveres på et velkendt og let forståeligt sprog. Læseren får ikke afbrudt sin læsning af ukendte ord, hvis betydning skal studeres nærmere.

 

At læse Sai Baba’s bøger på dansk giver et forståelsesniveau, der svarer til det, som læseren får, når Bibelen læses på dansk. At læse Bibelen kan være en dejlig, lærerig og gavnlig oplevelse. Samtidigt må de fleste læsere af Bibelen erkende, at præster, teologer og lignende lærde gennem studier og refleksioner har opnået en endnu dybere forståelse af Bibelens budskaber. Denne dybere forståelse er blandt andet opnået gennem intense studier af de oprindeligt anvendte ord. 

 

Bagest i bogen er en kort liste over mine danske oversættelser af nogle af de centrale sanskrit ord. Listen tjener alene som service for de læsere, der måtte ønske at undersøge den fulde betydning af visse ord og begreber i den danske oversættelse. Ord med kursiv, der er anført i parentes, er mine tilføjelser.

 

Oversættelser af Sai Baba’s bøger og af andre Sai Baba tekster på dansk uden brug af sanskrit ord indgår i serien: ”Sai Baba på dansk”.  

top   
Forord


Forord

 

Veda’erne udspringer fra Guds åndedrag. Hver stavelse er hellig. Hvert ord er et mantra. De formaner alle mennesker at stræbe efter det samme hellige ønske. Alle hjerter bør være fyldt med den samme gode tilskyndelse; alle tanker bør være styret af ædle motiver mod hellige formål. Alle mennesker bør betræde sandhedens vej, for alle er Den Enes manifestationer.

 

Verden er fortryllende, fordi den i sin tilsynekomst er forjættende, skønt den grundlæggende er falsk. Den er et fænomen, der langsomt svinder bort. Når denne sandhed erkendes, bliver du opmærksom på Guds kosmiske leg og Den Evige Universelle Eksistens.

 

’Den guddommelige legs befriende Kildevæld’ (oprindeligt offentliggjort gennem en periode i tidsskriftet ’Sanathana Sarathi’ – ’Den tidløse Vognstyrer’) er en kølig krystalklar strøm, der flyder fra Bhagavan Sri Sathya Sai Baba´s guddommelige pen for at ophæve alle åndeligt søgendes hindringer så som tvivl og trossætninger, formålsløse diskussioner og overfladiske forestillinger.

 

Vi betragter det som endnu et tegn på Hans velvillige nåde, at disse tidsskrifter kunne udgives i bogform og blive lagt foran lotusfødderne ved den lykkevarslende begivenhed, som Hans 65 års fødselsdag var. Dette år markerede også 50 året for proklamationen af avatarens (Gud inkarneret i menneskeskikkelses) komme.

 

Måtte denne kildevæld lede alle os søgende på det åndelige fremskridts vej, og må den fylde os alle med den absolutte lyksalighed.

 

 

N. Kasturi
 

top      Oversætterens kommentarer vedrørende serien: ”Sai Baba på dansk”.


Tilmelding til Sai Baba Danmark online Gruppen + Dagens Ord.  Hvis du ønsker at blive tilmeldt Dagens ord mailservice, bedes du venligst  indtaste din e-mail adresse. Sai Baba Danmark online gruppen udsender jævnligt  Sai Baba nyhedsbreve pr. mail. 07-maj-2005
Dette er en privat website og er ikke tilknyttet sathya sai baba landsforeningen, dansk sathya sai baba forlag eller sathya sai organisation.

                                                
                                 Indtast din e-mail adresse

Læs gruppen's postmeddelser - kun for medlemmer

top      HOME    Danske sider