HOME   Rare Delight-rare photos  Supernatural Acts Of God-Sai Baba  Vibhuti  Sathwic food  Daily Sai news  Sai door  God speak to me...  Astrological Birth Chart of SAI BABA  Ashrams  Sai Baba in Africa Shirdi Sai Baba's life story & miracles.  "That something is God"

'unique' pictures  Darshan pictures    Saiart  Home  

Ganesha materialised by Sai Baba   
Prayers written by Sai Baba 1 2 3 4 5


 
Suprabhaatam Asathoma Brahmarpanam Ashtothara Satha Namavali  Sarva Dharma Prayer  Mangalaarati  GAYATRI MANTRA  SAI GAYATRI   Hanuman Chaalisa
Night Prayer
Loka Samastha

 
    

 

Bhagawan Sri Sathya Sai Suprabhaatam
   
Iswaraambasuta Shriman Poorvaa Sandhya Pravartate
Uttishtta Sathya Saayeesha Karthavyarn Daivamaanaikam.
Uttishttothishta Partheesha Uttishta Jagateepate
Uttishtta Karunaapooma Lokamangala Siddhaye.

Chitraavathee Thata Vishaala Sushaantha Soudhe
Thistanthi Sevakajanaasthava Darshanaartham
Adithya Kanthiranubhaati Samastha Lokaan
Sri Sathya Sai Bhagawan Thava Suprabhaatam.
Thwannama Keerthana Rathaasthava Divyanaama
Gaayanthi Bhakti Rasapaana Suhrushta Chittaaha
Dhaatum Kripaasahita Darshana Maashytebhyaha (Sri Sathya Sai....)
Aadaaya Divya Kusumaani Manoharaani
Sri Paada Poojana Vidhim Bhavadhanghri Moolay
Kar-thum Mahotsuka Tayaa Pravishanti Bhaktaaha (Sri Sathya Sai....)
Deshaantaraagata Budhaas Thava Divya Moorthim
Sandarshanaabhirathi Samyuta Chittavrityaal
Vedokta Mantra Patthanena Lasanthya Jasram (Sri Sathya Sai....)
Srutwaa Thavaadbhuta Charitharamakhanda Keerthim
Vyaptaa Digantara Vishaala Dharaata Laysmin
Jijnaasuloka Upatishtathi Chaashra Maysmin (Sri Sathya Sai.....)(Sri Sathya Sai....)
Seethaa Sathee Swna Vishuddha Hridambujaataha
Bahvanganaaha Karagruheeta Supushpa Haraaha
Sthunvanthi Divyanuthibhihi Phanibhooshanam Twaam (Sri Sathya Sai......)
Suprabhaatamidam Punyam Ye Patthanthi Diney Diney
Tevishanthi Parandhaama Jnaana Vijaana Shobhitaaha
Mangalam Gurudevaaya Mangalam Jnana Daayeney
Mangalam Parthi Vaasaaya Mangalam Sathya Saayeeney.


 

 

 

 

Asathoma
Asato Maa Sat Gamaya
Tamaso Maa Jyotir Gamaya
Mrutyor Maa Amrutam Gamaya

 

 

 

 

 

 


Brahmarpanam
Brahmaarpanam Brahma Havihir
Brahmaagnou Brahmanaahutam
Brahmaiyva Thena Ganthavyam
Brahmakarma Samaadhinaa

Aham Vaishvanaro Bhootva
Praninaam Dehamaasrithaha
Praana Apaana Samaayuktah
Pachaamyannam Chaturvidham

 


 

 

 

 

 

Ashtothara Satha Namavali

Om Sri Baghavan Satya Sai Babaya Namaha
Om Sri Sai Satya Swaroopaya Namah
Om Sri Sai Satya Dharma Parayanaya Namaha
Om Sri Sai Varadaya Namah
Om Sri Sai Satpurushaya Namah

Om Sri Sai Satya Gunatmane Namah
Om Sri Sai Sadhu Vardhanaya Namah
Om Sri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namah
Om Sri Sai Sarvajnaya Namah
Om Sri Sai Sarva Jana Priyaya Namah

Om Sri Sai Sarva Shakti Moorthaye Namah
Om Sri Sai Sarveshaya Namah
Om Sri Sai Sarva Sanga Parityagine Namah
Om Sri Sai Sarvantaryamine Namah
Om Sri Sai Mahimatmane Namah

Om Sri Sai Maheshwara Swaroopaya Namah
Om Sri Sai Partigramodbhavaya Namah
Om Sri Sai Parti Kshetra Nivasine Namah
Om Sri Sai Yashakaya Shirdivasine Namah
Om Sri Sai Jodi Adipalli Somappaya Namah

Om Sri Sai Bharadvaja Rishi Gotraya Namah
Om Sri Sai Bhakta Vatsalaya Namaha
Om Sri Sai Apaantaratmane Namaha
Om Sri Sai Avatara Moorthaye Namaha
Om Sri Sai Sarva Bhaya Nivarine Namaha

Om Sri Sai Apastamba Sutraya Namah
Om Sri Sai Abhaya Pradhaya Namah
Om Sri Sai Ratnakara Vamsodhbhavaya Namah
Om Sri Sai Shirdi Sai Abheda Saktyavataraya Namah
Om Sri Sai Sankaraya Namah

Om Sri Sai Shirdi Sai Moorthaye Namah
Om Sri Sai Dwarakamayi Vasine Namah
Om Sri Sai Chitravathi Thata Puttaparthi Viharine Namah
Om Sri Sai Shakti Pradhaya Namah
Om Sri Sai Sharanagata Thranaya Namah

Om Sri Sai Anandaya Namah
Om Sri Sai Ananda Daya Namah
Om Sri Sai Artatrana Parayanaya Namah
Om Sri Sai Anantha Nathaya Namah
Om Sri Sai Asahaya Sahayaya Namah

Om Sri Sai Loka Bhandavaya Namah
Om Sri Sai Loka Raksha Parayanaya Namah
Om Sri Sai LokanathayaNamah
Om Sri Sai Deena Jana Poshanaya Namah
Om Sri Sai Murti Traya Swaroopaya Namah

Om Sri Sai Mukti Pradhaya Namah
Om Sri Sai Kalusha Vidhooraya Namah
Om Sri Sai Karunakaraya Namah
Om Sri Sai Sarvadhaaraya Namah
Om Sri Sai Sarva Hridvasine Namah

Om Sri Sai Punya Phala Pradhaya Namah
Om Sri Sai Sarva Papa Kshaya Karaya Namah
Om Sri Sai Sarva Roga Nivarine Namah
Om Sri Sai Sarva Bhada Haraaya Namah
Om Sri Sai Anantanuta Kartanaya Namaha

Om Sri Sai Adi Purushaya Namaha
Om Sri Sai Adi Shaktaye Namah
Om Sri Sai Aparupa Shaktine Namah
Om Sri Sai Avyakta Rupine Namah
Om Sri Sai Kama Krodha Dhvamsine Namah

Om Sri Sai Kanakambara Dharine Namah
Om Sri Sai Adbhuta Charyaya Namah
Om Sri Sai Apadbhandavaya Namah
Om Sri Sai Prematmane Namah
Om Sri Sai Premamurtaye Namah

Om Sri Sai Prema Pradhaya Namah
Om Sri Sai Priyaya Namah
Om Sri Sai Bhakta Priyaya Namaha
Om Sri Sai Bhakta Mandharaaya Namah
Om Sri Sai Bhakta Jana Hridaya Viharaya Namah

Om Sri Sai Bhakta Jana Hridyalayaya Namah
Om Sri Sai Bhakta Paradheenaya Namah
Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradeepaya Namah
Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradhaya Namah
Om Sri Sai Sujnana Margadarsakaya Namah

Om Sri Sai Jnana Swaroopaya Namah
Om Sri Sai Gita Bhodhakaya Namah
Om Sri Sai Jnana Siddhidaya Namah
Om Sri Sai Sundara Roopaya Namah
Om Sri Sai Punya Purushaya Namah

Om Sri Sai Phala Pradhaya Namah
Om Sri Sai Purushothamaya Namah
Om Sri Sai Purana Purushaya Namah
Om Sri Sai Athithaya Namah
Om Sri Sai Kalathithaya Namah

Om Sri Sai Siddhi Roopaya Namah
Om Sri Sai Siddha Sankalpaya Namah
Om Sri Sai Arogya Pradhaya Namah
Om Sri Sai Anna Vastradhaya Namah
Om Sri Sai Samsara Dukha Kshaya Karaya Namah

Om Sri Sai Sarvaabhishta Pradhaya Namah
Om Sri Sai Kalyana Gunaya Namah
Om Sri Sai Karma Dhvamsine Namah
Om Sri Sai Sadhumanasa Shobitaya Namah
Om Sri Sai Sarvamata Sammathaya Namah

Om Sri Sai Sadhumanasa Parisodhakaya Namah
Om Sri Sai Sadhukanagruha Vatarksha Prathisthaapakaaya Namah
Om Sri Sai Sakala Samsaya Haraya Namah
Om Sri Sai Sakalatatva Bhodhakaya Namah
Om Sri Sai Yoghishvaraya Namah

Om Sri Sai Yogindra Vanditaya Namah
Om Sri Sai Sarva Mangala Karaya Namah
Om Sri Sai Sarva Siddhi Pradhaya Namah
Om Sri Sai Aapannivaarine Namah
Om Sri Sai Aarthiharaya Namah

Om Sri Sai Shanta Moorthaye Namah
Om Sri Sai Sulabha Prasannaya Namahah
Om Sri Sai Bhagavan Sri Satya Sai Babaya Namah

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sarva Dharma Prayer


Om Tat Sat Shree Naaraayana Tu

Purushottama Guru Tu

Siddha Buddha Tu Skanda Vinaayaka

Savitaa Paavaka Tu Sai

Savitaa Paavaka Tu

Brahma Mazda Tu Jehova Shakti Tu

Yesu Pitaa Prabhu Tu

Rudra Vishnu Tu Ramakrishna Tu

Raheem Tao Tu Sai

Raheem Tao Tu

Vaasudeva Go Vishwaroopa Tu

Chidaananda Hari Tu Adviteeya Tu

Akaala Nirbhaya

Aatmalinga Shiva Tu Sai

Aatmalinga Shiva Tu Sai

Aatma Linga Shiva Tu.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mangalaarati

Om Jai Jagadeesha Hare Swami Satya Sai Hare
Bhakta Janaa Samrakshaka
Parti Maheshwaraa Om Jai Jagadeesha Hare
Sashi Vadanaa Shree Ikaraa Sarvaa Praanapate
Swami Sarvaa PraanaPate
Aashrita Kalpala Teekaa Aashrita Kalpala Teekaa
Aapadbhaandava Om Jai Jagadessha Hare
Maata Pitaa Guru Daivamu Mari Antayu Neeve
Swami Mari Antayu Neeve
Naada Brahma Jagannaathaa Naada Brahma Jagannaathaa
Naagendraa Shayanaa Om Jai Jagadeesha Hare
Omkaara Roopa ojasvi O Sai Mahaadevaa
Satya Sai Mahaadevaa
Mangala Aarati Anduko Mangala Aarati Anduko
Mandara Giridhaari Om Jai Jagadeesha Hare
Narayana (2)Om Satya Narayana (3) Om
Satya Narayana (2) Om
Om Jai Sadguru Devaa
Satya Narayana (2) Om
Om Jai Sadguru Devaa
Satya Narayana (2) Om
Om Jai Sadguru Devaa
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAYATRI MANTRA
"Om Bhur Bhuva Suvaha"
"Tat Savitur Varenyam"
"Bhargo Devasya Dheemahi"
"Dhiyo Yonah Prachodayaat."

Sai Baba on Gayatri


 

 

 

 

 

 

 

SAI GAYATRI
Om Sayeeswaraya Vidmahe"
"Sathya Devaya Dheemahi"
"Tanna'Sarva Prachodayaat."

 


 

 

 

 

 

 

 

Hanuman Chaalisa

Sree Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukur Sudhaar
Baranau Raghubar Bimal Yasha, Jo Daayak Phalachaar
Buddhi Heen Tanu Jaanike, Sumirau Pavan Kumaar
Bal Buddhi Vidhyaa Dehu Mohin Harahu Kales Vikaar
Jai Hanumaan Jnaan Gun Saagar, Jai Kapeesh Tihu Lok Ujaagar
Ram Doot Atulit Bal Dhaamaa, Anjani Putra Pavana Sut Naamaa
Mahaabeer Bikram Bajarangi, Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi
Kanchan Baran Biraaj Subeshaa, Kaanan Kundal Kunchita Keshaa
Haath Bajra Au Dhvajaa Biraajai, Kaandhe Moonj Janeu Saajai
Shankar Suvan Kesarinandan, Teja Prataap Mahaa Jagvandan
Vidhyaavaan Gunee Ati Chaatur, Ram Kaaj Karibe Ko Aatur
Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiyaa, Ram Lakshman Seeta Man Basiyaa
Sookshma Roop Dhari Siyahi Dikhaavaa, Bikat Roopdhari Lanka Jaraavaa
Bheem Roop Dhari Asura Samhaare, Ramchandra Ke Kaaj Savaare
Laaya Sajeevan Lakhan Jiyaaye, Sree Raghubeer Harashi Ur Laaye
Raghupati Keenhi Bahut Badhaayi, Tum Mam Priya Bharatahi Sam Bhaai
Sahas Badan Tumharo Yash Gaavai, As Kahi Sreepati Kant Lagaavai
Sanakaadik Brahmaadi Muneeshaa,Naarad Shaarad Sahita Aheesha
Yam Kubera Digapaal Jahaan Te, Kavi Kovid Kahi Sakai Kahaan Te
Turn Upkaar Sugreevahi Keenhaa, Ram Milaay Raaj Pad Deenhaa
Tumharo Mantra Vibheeshan Maanaa, Lankeshvar Bhaye Sab Jag Jaanaa
Yug Sahasra Yojan Par Bhaanu, Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu
Prabhu Mudrikaa Meli Mukh Maahee, Jaladhi Laandhi Gaye Acharaj Naahee
Durgam Kaaj Jagat Ke Jete, Sugam Anu grah Tumhare Tete
Ram Duaare Tum Rakhavaare, Hot Na Aajnaa Bin Paisaare
Sab Sukh Lahai Tumhaaree Sarnaa, Tum Rakshak Kaahu Ko Darnaa
Apan Tej Samharo Aapai, Teenon Lok Haankte Kaapai
Bhoot pishaach Nikat Nahi Aavai, Mahaabeer Jab Naam Sunaavai
Naashai Rog Harai Sab Peeraa, JaPat Nirantar Hanumat Beeraa
Sankat Se Hanuman Chudaavai, Man Kram Bachan Dhyaan Jo Laavai
Naashai Rog Harai Sab Peeraa, JaPat Nirantar Hanumat Beeraa
Sankat Se Hanuman Chudaavai, Man Kram Bachan Dhyaan Jo Laavai
Naashai Rog Harai Sab Peeraa, JaPat Nirantar Hanumat Beeraa
Sankat Se Hanuman Chudaavai, Man Kram Bachan Dhyaan Jo Laavai
Chaaron Yug Parataap Tumhaara, Hai Parasiddh Jagat Ujiyaaraa
Saadhu Sant ke Tum Rakhavaare, Asur Nikandan Ram Dulaare
Asht Siddhi Nav Nidhi Ke Daataa, As Bar Deen jaanakee Maataa
Ram Rasaayan Tumhare Paasaa, Sadaa Raho RaghuPati Ke Daasaa
Tumhare Bhaian Rarn Ko Paavai, Janma Janma Ke Dukh Bisaraavai
Ant Kaal RaghuPat'pur Jaayi, jahaan Janma Hari Bhakta Kahaayi
Aur Devataa Chitta Na Dharayi, Hanumat Seyi Sarva sukh Karayi
Sankat Harai Mitai sab Peeraa, Jo Sumirai Hanum at Bal Beeraa

Jai Jai Jai Hanumaan Gosaayi, Kripaa Karahu Guru Dev Ki Naayi
Jo Shat Baar Paath Kar joyi, Chootahi Bandi Mahaa Sukh Hoyi
Jo yah Padhai Hanumaan Chaalisaa, Hoy Siddhi Saakhi Gaureesaa
Tulsidaas Sadaa Hari Cheraa, Keejai Naath Hriday Mah Deraa
Pavan Tanaya Sankat Harana, Mangal Moorati Roop
Ram Lakshman Seetaa Sahit Hriday Basahu Sur Bhoop.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Night Prayer
Karacharana Kridham Vaa Kaayajam Karmajam Vaa
Shravana Nayanajam Vaa Maanasam Vaa Aparaadham
Vihitam Avihitam Vaa Sarvamedha Kshamasvaa
Jaya Jaya Karunaanidhe
Shree Sai Deva Shambho(3)


 

 

 

Loka Samastha Sukhino Bhavantu

May all the beings in all the worlds be happy.


 
 

 

 

 

 

 
.