<< Danske sider


Har du lige mødt Sai Baba?

 

Hvis du lige har mødt/hørt om Sai Baba, kan der være mange spørgsmål, du vil stille.

 

Her vil  www.saibabaofindia.com prøve at sætte ord på det at være åndeligt søgende.

 

Hvad er det, vi vil? Behøver vi at være med i en organisation? Kan vi gå vejen alene? Hvordan kan Sai Baba hjælpe os? Er det en sekt? Hvad med dårlige rygter? Skal man være vegetar? Skal man være ikke-ryger? Må man drikke alkohol?

 

Begynder vi at gå den åndelige vej, er det formentlig fordi, vores liv nu mangler en dimension, vi ikke har fundet andetsteds. Der er mange veje at gå, men kun eet mål, siger Sai Baba. Grav dybt eet sted, så vil I komme til målet, i stedet for at grave mange små huller, som kun giver fragmenter af Sandheden.

 

Der er en organisation omkring Sai Baba, men vi kan selv vælge, om vi vil være medlem i denne. Det kan være en stor hjælp, som nogle kan have brug for i starten, når man har rigtig mange spørgsmål. Der kan være andre, der har det bedre med at studere – og leve efter – Sai Babas lære alene. Det er dog altid godt at kende nogle, der også er glæder sig over at have Sai Baba i deres liv. Det kan være meget berigende at vende og dreje åndelige spørgsmål med andre ligesindede.

 

Der er ikke nogen sekt omkring Sai Babas tilhængere. Vi er frie og selvstændige mennesker, der af og til mødes på kryds og tværs, ligesom man gør i mange andre sammenhænge.

 

Sai Baba kan hjælpe os med at gå videre hen imod målet, og da det er en nulevende skikkelse, kan man rejse til Indien (adressen står andetsteds her på siden). Man kan komme til at se og opleve Sai Babas energi, man kan være heldig at komme til interview rent fysisk, men man kan også modtage nogle indvendige beskeder. Disse kan man selvfølgelig også få, hvor end man rent fysisk befinder sig. Ved bøn til Sai Baba eller den skikkelse, vi selv har det godt med at bede til, besvares mange af vores spørgsmål, om ikke lige med det samme, så når det rigtige tidspunkt er inde.

 

Der har for nogle år siden været nogle forfærdelige rygter om Sai Baba, og disse kan man også finde her på internettet, men vi mener ikke, at der er hold i disse rygter, da vi har en helt anden indgangsvinkel, end de, der har startet dem. Vi anbefaler ikke, at man går ind og læser det, men enhver kan selvfølgelig gøre, som man vil.

 

Vegetarisme er noget, Sai Baba anbefaler, hvis man vil vælge at gå den åndelige vej. Beslutning om at være vegetar ligger dog helt og holdent hos den enkelte.

 

Det samme gælder det at være ikke-ryger og ikke at drikke alkohol. Vi bestemmer selv, hvad vi vil gøre med vores krop, Sai Baba vejleder kun.

 

Sai Baba er en stor åndelig leder, der ikke kommer med en ny religion eller lære, men vil forene alle religioners inderste budskab, nemlig Enheden i Kærligheden. Grundlaget for Hans virke er:

 

Der er kun én religion – Kærlighedens religion

Der er kun ét sprog – hjertets sprog

Der er kun én race – menneskeracen

Der er kun én Gud – og Han er allestedsnærværende.

 

Det er som sagt også grundlaget i andre religioner, hvis vi graver dybt nok ned i dem – derfor siger Sai Baba også:

 

Er du kristen – så bliv en bedre kristen.

Er du muslim – så bliv en bedre muslim osv.

Og Han siger da også:

 

Er du ikke troende – så bliv et bedre menneske.

 

Spørgsmålet kunne så være: Hvordan bliver jeg en bedre kristen, en bedre muslim, et bedre menneske osv. Her siger Sai Baba, at vi må lære at se indad, for herinde ligger det Guddommelige gemt. Gud er ikke udenfor os, men indeni.

 

Sai Baba har en vane med at ”lege med ordene”, og for at finde ud af, hvordan vi bliver et bedre menneske, kan vi bruge ordet ”watch”, der jo betyder ”pas på”, ”hold øje med”, ”tag dig i agt for”, men også betyder ”ur”.

 

Ordet watch, deles ud i bogstaver således:

 

W = word      (ord)

A = action     (handlinger)

T = thought    (tanke)

C =character   (karakter, moral)

H= heart        (hjerte)

 

På den måde hjælpes vi til at huske bedre, for når vi ser på vores ur, kommer vi i tanke om, at vi skal holde øje med vores ord, handlinger, tanker, karakter og hjerte.

 

Det er nemlig vigtigt for os, at der er overensstemmelse mellem det, vi tænker, det, vi siger og det, vi gør.

 

Grobunden for vores åndelige udvikling hviler på fem grundpiller:

 

Sandhed, Rigtig handling, indre fred, Kærlighed og ikke vold.

 

Disse fem grundpiller skal vi lære at bygge vores åndelige rejse på, så skal vi nok nå Målet.

 

God rejse.

 

<< Danske sider

© www.saibabaofindia.com